Maskinteknik

180 hp (högskoleingenjör)Som student på maskinteknik får du verktygen att jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Programmet varvar teori med praktik för att ge en helhetssyn på allt från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion. Utbildningen är för dig som gillar praktiska utmaningar där du lär dig att hantera och använda de senaste metoderna och verktygen. Programmet erbjuder även kurser inom ledarskap och organisationsfrågor. Du lär dig göra ekonomiska kalkyler samt att utveckla strategier för att skapa en smartare företagsamhet.


Utbildningens innehåll

Teknikutvecklingen har under de senaste åren utvecklats mot mer digitalisering och automatisering inom industrin. Detta genomsyrar hela kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Maskiningenjörers breda kunskap genom hela kedjan kommer bli allt viktigare i framtiden. Högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik syftar därför till att ge en bred bild inom hur denna utvecklingskedja fungerar samt hur digitalisering och automation genomsyrar den framtida utvecklingen inom produkt- och produktionsutveckling (PPU). 

Programmet är indelat i tre delar, Första året ges en grundläggande förståelse för PPU-processen samt de mer traditionella ingenjörsämnena. År två ges en djupare insikt i hur olika val i denna process påverkar utgången av produkten. Sista året är uppdelat i två olika spår, ett som är mer fokuserat mot tidigare produktutvecklingsprocessen och den andra delen är inriktad mot produktionsystemsutveckling.

Chalmers fokus på forskning är ett av de starkaste i Sverige. Här ges tillfälle att göra examensarbeten inom ett forskningsprojekt och därmed bidra till framtida forskningsresultat. Flera examensarbeten har presenterats på vetenskapliga konferenser på internationell nivå samt även nominerats till årets examensarbete inom olika industrinätverk. Maskinteknik på Chalmers har i flera år varit det mest populära högskoleingenjörsprogrammet med flest antal sökande i Sverige.
 

Arbetsområden

Efter examen kan du till exempel arbeta som produktionstekniker, arbetsledare, projektledning av automationsprojekt eller konstruktör. Ett arbete som konstruktör innebär att utveckla produkter och analysera dess egenskaper och funktioner med hjälp av modernt datorstöd. Som automatiseringsingenjör arbetar du med automatiserade produktionsutrustningar som till exempel industrirobotar. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien och vi har ofta studenter som passar på att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands.
​​

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

Maskiningenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt.​ ​​

​Fråga en student


Namn Björn Samsioe
Ålder 25
Läser Maskinteknik 180 hp

Ställ en fråga

Jag har sedan jag var liten varit nyfiken på hur saker och ting fungerar. Detta har så småningom växt till ett stort intresse för fysik och matematik, vilket är viktiga grundstenar inom maskintekniken. Därför stod det snart klart för mig att en utbildning i maskinteknik skulle passa mig. Med en av Sveriges bästa tekniska högskolor så nära min hemstad blev valet av skola enkelt. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är ett brett program som öppnar många dörrar. Programmet består till stor del av teori inom de tekniska ämnena, men även till stor del av produktutveckling. Fördelen med att studera på Chalmers är det rika studentlivet och den goda kvalitén på utbildningen.

När jag inte studerar tränar jag gärna på min landsvägscykel. Andra stora intressen jag har är matlagning och specialkaffe. Utöver träningen, studierna och mina intressen umgås jag med familj och vänner. 

Om du vill veta mer om hur det är att plugga på Chalmers eller om du har frågor om mitt program så tveka inte att höra av dig, så ska jag göra mitt bästa för att svara på dina frågor!
 
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: to 31 jan 2019