Maskinteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Du som studerar maskinteknik kommer genom utbildningen att få verktyg för att kunna jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Programmet varvar teori och praktik för att ge en helhetssyn från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion. Du gillar praktiska utmaningar där du lär dig att hantera och använda de senaste metoderna och verktygen. Utbildningen erbjuder även kurser inom ledarskap och organisationsfrågor. Du lär dig göra ekonomiska kalkyler samt att utveckla strategier för att skapa en smartare industri.


Utbildningens innehåll

De två första åren ger grundläggande kunskaper inom området maskinteknik, där varje år avslutas med en projektkurs där mer praktiska fall skall lösas. Under slutet av årskurs två väljer du inriktning inför det tredje läsåret. Du kan välja mellan två olika inriktningar, Produktion eller Konstruktion. Konstruktion handlar om beräkningar inför den tidiga fasen av ett tillverkningssystem och består av beräkningar och optimeringar av materialval och maskinelement. Produktion behandlar senare delen av industrin med bland annat produktionslogistik, simulering och automatiseringsteknik. Tredje läsåret gör du även ett examensarbete inom den valda inriktningen i samarbete med industrin. Chalmers fokus på forskning är ett av de starkaste i Sverige vilket även ger tillfälle att göra examensarbeten inom ett forskningsprojekt och därmed bidra till framtida forskningsresultat. Flera examensarbeten har presenterats på vetenskapliga konferenser på internationell nivå och nominerats till årets examensarbete inom olika industrinätverk. Maskinteknik på Chalmers har i flera år varit det mest populära högskoleingenjörsprogrammet med flest antal sökande.

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI
Maskiningenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt.

 

Arbetsområden

Efter examen kan du till exempel arbeta som konstruktör, automatiseringsingenjör eller projektledare. Ett arbete som konstruktör innebär att utveckla produkter och analysera dess egenskaper och funktioner med hjälp av modernt datorstöd. Som automatiseringsingenjör arbetar du med automatiserade produktionsutrustningar som till exempel industrirobotar. En del får arbete som projektledare, vilket innebär att man har en sammanhållande funktion och utgår mer från ett helhetsperspektiv och mer strategiska frågor. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och vi har ofta studenter som passar på att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands.
​​
 

​Fråga en student


Namn Björn Samsioe
Ålder 25
Läser Maskinteknik 180 hp

Ställ en fråga

Jag har sedan jag var liten varit nyfiken på hur saker och ting fungerar. Detta har så småningom växt till ett stort intresse för fysik och matematik, vilket är viktiga grundstenar inom maskintekniken. Därför stod det snart klart för mig att en utbildning i maskinteknik skulle passa mig. Med en av Sveriges bästa tekniska högskolor så nära min hemstad blev valet av skola enkelt. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är ett brett program som öppnar många dörrar. Programmet består till stor del av teori inom de tekniska ämnena, men även till stor del av produktutveckling. Fördelen med att studera på Chalmers är det rika studentlivet och den goda kvalitén på utbildningen.

När jag inte studerar tränar jag gärna på min landsvägscykel. Andra stora intressen jag har är matlagning och specialkaffe. Utöver träningen, studierna och mina intressen umgås jag med familj och vänner. 

Om du vill veta mer om hur det är att plugga på Chalmers eller om du har frågor om mitt program så tveka inte att höra av dig, så ska jag göra mitt bästa för att svara på dina frågor!
 
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 19 jun 2018