Maskinteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Du som studerar maskinteknik kommer genom utbildningen att få verktyg för att kunna jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Programmet varvar teori och praktik för att ge en helhetssyn från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion. Du gillar praktiska utmaningar där du lär dig att hantera och använda de senaste metoderna och verktygen. Utbildningen erbjuder även kurser inom ledarskap och organisationsfrågor. Du lär dig göra ekonomiska kalkyler samt att utveckla strategier för att skapa en smartare industri.


Utbildningens innehåll

De två första åren ger grundläggande kunskaper inom området maskinteknik, där varje år avslutas med en projektkurs där mer praktiska fall skall lösas. Under slutet av årskurs två väljer du inriktning inför det tredje läsåret. Du kan välja mellan två olika inriktningar, Produktion eller Konstruktion. Konstruktion handlar om beräkningar inför den tidiga fasen av ett tillverkningssystem och består av beräkningar och optimeringar av materialval och maskinelement. Produktion behandlar senare delen av industrin med bland annat produktionslogistik, simulering och automatiseringsteknik. Tredje läsåret gör du även ett examensarbete inom den valda inriktningen i samarbete med industrin. Chalmers fokus på forskning är ett av de starkaste i Sverige vilket även ger tillfälle att göra examensarbeten inom ett forskningsprojekt och därmed bidra till framtida forskningsresultat. Flera examensarbeten har presenterats på vetenskapliga konferenser på internationell nivå och nominerats till årets examensarbete inom olika industrinätverk. Maskinteknik på Chalmers har i flera år varit det mest populära högskoleingenjörsprogrammet med flest antal sökande.

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI
Maskiningenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt.

 

Arbetsområden

Efter examen kan du till exempel arbeta som konstruktör, automatiseringsingenjör eller projektledare. Ett arbete som konstruktör innebär att utveckla produkter och analysera dess egenskaper och funktioner med hjälp av modernt datorstöd. Som automatiseringsingenjör arbetar du med automatiserade produktionsutrustningar som till exempel industrirobotar. En del får arbete som projektledare, vilket innebär att man har en sammanhållande funktion och utgår mer från ett helhetsperspektiv och mer strategiska frågor. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och vi har ofta studenter som passar på att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands.
​​
 

​Fråga en student

Namn Viktor Larsson
Ålder 21
Läser Maskinteknik 180 hp
Kommer från FalkenbergJag började studera Maskinteknik 180hp direkt efter att jag hade tagit studenten 2015. Innan Chalmers studerande jag på Falkenbergs Gymnasieskola med inriktning Teknikvetenskap. Under min tid i gymnasiet tyckte jag det var intressant med hållfasthetslära och mekanik. Därför passade Maskinteknik för mig då man får möjligheten studera detta väldigt ingående. Dessutom är Maskinteknik en väldigt bred utbildning som öppnar väldigt många dörrar i framtiden. Under utbildningen är det dock inte bara teoretiska beräkningar som gäller utan det ligger även stor fokus på produktutveckling.

Jag valde att studera på Chalmers eftersom jag vill flytta från Falkenberg och testa på livet på egen hand. Dessutom har jag alltid fått höra hur bra studentlivet var på Chalmers så det var en stor bidragande faktor. Utöver det har Chalmers också en av de bästa tekniska utbildningarna i Sverige. När jag inte studerar gillar jag att engagera mig i det rika studentlivet som Chalmers erbjuder, kör motorcykel så ofta jag kan och betalar även för ett gymkort.
 
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 19 jan 2018