Maskinteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Här får du verktygen att jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Programmet varvar teori med praktik för att ge en helhetssyn på allt från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion. Utbildningen är för dig som gillar praktiska utmaningar där du lär dig att hantera och använda de senaste metoderna och verktygen. Programmet erbjuder även kurser inom ledarskap och organisationsfrågor. Du lär dig göra ekonomiska kalkyler och utveckla strategier för att skapa en smartare företagsamhet.


Utbildningens innehåll

Robotisk  handprotes

Teknikutvecklingen har under de senaste åren utvecklats mot mer digitalisering och automatisering inom industrin. Detta genomsyrar hela kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Maskiningenjörers breda kunskap genom hela kedjan kommer bli allt viktigare i framtiden. Programmet ger dig en bred bild av hur denna utvecklingskedja fungerar samt hur digitalisering och automation genomsyrar den framtida utvecklingen inom produkt- och produktionsutveckling.

Programmet är indelat i tre delar, Första året ges en grundläggande förståelse för produktionsutvecklingsprocessen samt de mer traditionella ingenjörsämnena. År två ges en djupare insikt i hur olika val i denna process påverkar utgången av produkten. Sista året är uppdelat i två olika spår, ett som är mer fokuserat mot produktutvecklingsprocessen och den andra delen är inriktad mot produktionsystemsutveckling.

Chalmers fokus på forskning är ett av de starkaste i Sverige. Här ges tillfälle att göra examensarbeten inom ett forskningsprojekt och därmed bidra till framtida forskningsresultat. Flera examensarbeten har presenterats på vetenskapliga konferenser på internationell nivå samt även nominerats till årets examensarbete inom olika industrinätverk. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien och du kan förlägga hela eller delar av tredje året utomlands.

 

Arbetsområden

Efter examen kan du till exempel arbeta som produktionstekniker, arbetsledare, projektledning av automationsprojekt eller konstruktör. Ett arbete som konstruktör innebär att utveckla produkter och analysera dess egenskaper och funktioner med hjälp av modernt datorstöd. Som automatiseringsingenjör arbetar du med automatiserade produktionsutrustningar som till exempel industrirobotar. 
​​

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

Maskiningenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt.​ ​​

​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

​Fråga en student


Namn Arman Fazlagic
Ålder 23
Läser Maskinteknik 180 hp

Ställ en fråga

Jag är 23 år, född och uppvuxen i Göteborg och ska förhoppningsvis läsa ett masterprogram nästa år. Jag valde Chalmers för att det är min drömskola och jag har alltid velat läsa här. När jag är klar så är jag med vill jag jobba med att designar nya produkter. Jag umgås med vänner, lirar basket och brukar ta det lungt på fritiden.

 
 

Publicerad: fr 25 sep 2020.