Designmanual

Chalmers har en designmanual för att hjälpa alla som arbetar på och med Chalmers att göra så bra och enhetliga produkter som möjligt i visuella sammanhang. Därmed bidrar vi till att skapa en attraktiv och enhetlig bild av högskolan och alla verksamheter som är knutna till den. Reglerna i designmanualen gäller allt officiellt material med Chalmers som avsändare. Alla tillämpningar kan inte regleras i förväg, så vi är beroende av ditt goda omdöme. Fråga gärna Kommunikation och marknad, chalmersprofil@chalmers.se om råd.
En av grundtankarna bakom den grafiska profilen är att synliggöra Chalmers när Chalmers står för innehållet samt framställa Chalmers som:
  • Stort, kraftfullt och modernt – logotypens utformning
  • Akademiskt och anrikt – Avancez-märkets utformning
  • Konsekvent och professionellt – tillämpningarna som finns i designmanualen

 

 

 Ladda ner Chalmers designmanual

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 19 feb 2018