Program 2 juni

Bild 1 av 2
En forskare intill en gammastrålsspektrometer.
En forskare vid sidan om en bandgenerator. Bilden är från 1920-talet.
Gammastrålsspektrometer på Fysik. Längst till höger preparathållaren bestående av ett delbart blyklot, i mitten kristallhållaren och längst till vänster scintillationsdetektorn i sitt blyskydd.

Dag två – Einstein '23 på Chalmers – ägnas åt fysik och riktar sig främst till forskare och studenter vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Plats: Gustaf Dalénsalen på Chalmers campus Johanneberg.

0

Den andra dagen är nu fullbokad och väntelistan har stängt.

 

Dagens program hålls helt och hållet på engelska.

Förmiddag

09:00–09:05 Thomas Nilsson, prefekt på institutionen för fysik, hälsar välkommen.

09:05–09:15 Tünde Fülöp presenterar dagens program och är därefter värd för konferensen fram till kafferasten.

09:15–10:00 Donna Strickland, Nobelpristagare i fysik 2018: Particle acceleration with high intensity lasers for medical applications

10:00–10:30 Anne L’Huillier, Lunds universitet: The photoelectron: a classical particle, a wave, or a quantum particle?

10:30–11:00 Kafferast

11:00 Carin Persson tar över värdskapet för konferensen fram till lunch.

11:00–11:45 Didier Queloz, Nobelpristagare i fysik 2019: The exoplanet revolution 

11:45–12:15 Kirsten Knudsen, Chalmers:  Looking back in time: discovering early galaxies

12:15–13:30 Lunch

Eftermiddag

13:30 Christian Forssén tar över värdskapet för konferensen fram till eftermiddagskaffet.

13:30–14:15 David Wineland, Nobelpristagare i fysik 2012: Quantum computers and raising Schroedinger's cat

14:15–14:45 Göran Johansson och Giovanna Tancredi, Chalmers: Quantum Computing with Superconducting Circuits

14:45–15:15 Kafferast

15:15 Göran Johansson tar över värdskapet för konferensen fram till studiebesöken.

15:15–15:45 Christian Forssén, Chalmers: Neutron stars under the skin of atomic nuclei

15:45–16:15 Eva Olsson, Chalmers: Watching atoms using the wave-particle duality in the electron microscope- Past, present and future

16:30–18:30 Besök i Chalmers kvantdatorlaboratorium @WACQT och Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL).
Samling 16:30 vid salen Kollektorn i MC2-huset för gemensam introduktion.

Taggar: