Program 1 juni

Bild 1 av 1
Albert Einstein föreläser på Lisebergsteatern.
Albert Einstein håller sin Nobelföreläsning på Lisebergsteatern 1923, i samband med det försenade 300-årsjubileet för Göteborgs stad..

Programmet under dag ett av konferensen är helt tillägnat allmänheten. Fyra Nobelpristagare i fysik kommer att hålla populärvetenskapliga föreläsningar och delta i panelsamtal.


Den första dagen är nu fullbokad och väntelistan har stängt.

 

Dagens program hålls helt och hållet på engelska.

Förmiddag 

9:00–9:10 Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd tillika professor i fasta tillståndets elektronik, inleder konferensen

9:10–9:40 Ulf Danielsson, professor vid Uppsala universitet, och Julia Ravanis, doktorand vid Chalmers: Reflections on Einstein's Nobel lecture 1923

9:40–10:15 David Wineland, Nobelpristagare i fysik 2012: Atomic clocks and Einstein's relativity

10:15–10:45 Kafferast

10:45–11:20 Serge Haroche, Nobelpristagare i fysik 2012: Quantum physics: Einstein’s rebellious child

11:20–11:50 Frågor & svar med Serge Haroche, David Wineland och Ulf Danielsson

11:50–13:05 Lunch

Eftermiddag 

13:05–13:15 Inledning till eftermiddagspasset

13:15–13:30 Kristian Wedel, kolumnist på Göteborgs-Posten: A city of merchants and engineers – did anybody understand Einstein in Gothenburg? 

13:45–14:20 Donna Strickland, Nobelpristagare i fysik 2018: How Chirped Pulse Amplification let us understand the highly nonlinear version of the photoelectric effect. 

14:20–14:50 Kafferast

14:50–15:25 Didier Queloz, Nobelpristagare i fysik 2019: Exoplanets and the search for life in the Universe 

15:25–16:00 Frågor & svar med Donna Strickland, Didier Queloz och Julia Ravanis

Stämpel för Göteborgs 400årsjubileum