Albert Einstein föreläser på Lisebergsteatern 1923.

Einstein '23

Ett hundraårsfirande av Albert Einsteins Nobelföreläsning som han höll sommaren 1923 i Göteborg.

Två dagar fyllda av fysik för att fira Einstein och för att lyfta fram viktiga kunskapsmässiga framsteg inom fysik sedan dess. Fyra Nobelpristagare i fysik deltar på plats i Göteborg. Dag ett är populärvetenskaplig, dag två riktar sig främst till forskare och studenter. Konferensen hålls helt och hållet på engelska.