anbh_Anna_Bergius

Anna Bergius

  • Projektledare, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
0

Projektledare för events. Ger även stöd och rådgivning.