Viktor och Hanna vinnare av uppsatsstipendium

Bild 1 av 1
2023 års vinnare av Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarna.
På bilden juryns ordförande Agneta Hjellström, och 2023 års vinnare av Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarna, samt studenterna Hanna Steinum och Viktor Skans. Foto: Landshypotek.

Chalmersstudenterna Viktor Skans och Hanna Steinum är 2023 års vinnare av Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Uppsatsen handlar om biokol från skörderester och resultatet har stor potential för både jordbruket och minskade utsläpp av koldioxid.

Uppsatsen är utförd inom masterprogrammet Industriell ekologi och handlar om hur skörderester kan tas omhand och genom pyrolys omvandlas till biokol. Biokolet sprids sedan på åkrarna, vilket bidrar till bättre bördighet. Det kan i sin tur minska behovet av gödningsmedel och det bildar även en kolsänka som reducerar lantbrukens totala utsläpp av koldioxid.

Hur kommer det sig att ni valde det här ämnet?

– Det blir en kombination av teknik och hållbarhet, vilket är ämnen som intresserar oss båda. Vi såg hur stora mängder biomassa i form skörderester ofta inte utnyttjas i lantbruken idag. Samtidigt har vi en teknologi med pyrolys som egentligen är relativt simpel och som skulle kunna användas av i princip alla.

Vilka är hindren, varför finns inte detta redan i större utsträckning i svenska lantbruk?

– Utmaningen är att få både logistiken och ekonomin att gå ihop. Det är också svårt att mäta effekterna eftersom varje jord är unik. Även om biokol kan ge positiva effekter på åkrarna hos ett lantbruk är det inte alls säkert att det blir samma effekt hos ett annat. Sen är det en investering som behöver kunna räknas hem för varje lantbruk. Det optimala vore att hitta modeller där ett antal gårdar delar på en pyrolyspanna i ett visst geografiskt område.

Vad hoppas ni att detta ska leda till?

– Vi önskar såklart att fler får upp ögonen för biokol och vilken potential det har i lantbruken. Drömmen är såklart att det vi gör kan bidra till att lantbruken blir innovativa föregångare när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Det finns EU-pengar att söka för dessa investeringar och om Jordbruksverket och andra myndigheter är på tårna finns det stora möjligheter att reducera Sveriges utsläpp. Antagligen måste några gå före och visa att det faktiskt fungerar, därefter kommer fler att våga satsa på det.

Juryns motivering till vinnande uppsatsen:
”Det är en uppsats som på ett imponerande sätt lever upp till Landshypoteks kriterier för stipendiet. Författarna av uppsatsen har tagit sig an ett aktuellt och viktigt ämne som har stor relevans ur ett utvecklingsperspektiv och som berör många intressenter i samhället.

Studien har på ett positivt och nyfiket sätt beskrivit kolets flöde i jordbruket och visat på möjligheterna med biokol – dels hur det kan förbättra jordens bördighet, dels genom att kvantifiera vilken kolsänka som användandet kan ge.

Uppsatsförfattarna har applicerat sina resultat i ett jordbruksområde och där visat på positiva effekter för såväl bördigheten som förmågan att binda mer kol. På ett konkret sätt har de kunnat visa hur det är tillämpbart inom de gröna näringarna.”

Läs mer

Ta del av den vinnande uppsatsen

Läs mer om stipendiet och se tidigare vinnare

Handledare för uppsatsen:

Christel Cederberg
  • Biträdande professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap