I magen och inte i soptunnan – uppdrag minskat matsvinn

Bild 1 av 1
Illustration
Cecilia Geijer leder ett tvärvetenskapligt projekt med målet att utveckla förpackningar som på ett hållbart och säkert sätt ger ökad livslängd år frukt och grönt, vilket i sin tur leder till minskat matsvinn och minskad miljöpåverkan av livsmedelsystemet.

Nu finansierar Formas nio projekt som ska minska matsvinnet. En av forskarna som ska ta sig an utmaningen är Cecilia Geijer, docent i industriell bioteknik. Idag kasseras närmare 60 procent av all frukt och grönt som produceras.

– Rekryteringen av en doktorand som ska jobba i projektet är i full gång! Projektets mål är att utveckla ett nytt levande material i vilket jäst kan producera ämnen som hindrar mögelsvampar från att förstöra skördade frukter och grönsaker. Genom att inkorporera materialet i förpackningar kan det användas för att minska den enorma mängd av frukt och grönt som slängs varje år, och därmed bidra till utvecklingen av ett mer resurseffektivt och hållbart livsmedelssystem, säger Cecilia Geijer.

Hushållen står för största andelen

Enligt FN:s mål i Agenda 2030 behöver det globala matsvinnet halveras till år 2030. Kasserad ätbar mat och dryck står för 8 till 10 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.
Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, men hushållen står för den största andelen, vilket även är en ekonomisk kostnad för konsumenten. Varje år slänger vi cirka 15 kilo ätbar mat per person i Sverige.

”Levande Material för att förhindra förskämning av skördade frukter och grönsaker ” heter projektet som Formas nu beviljat 6 000 000 kr till.
För att lyckas med att utveckla ett sådant nytt, levande material som hämmar tillväxten av mögelsvampar, måste forskarna först skapa en bättre förståelse för hur jästen fungerar och hur den samspelar med materialet och mögelsvamparna.

Levande material nytt forskningsfält

– Flera jästarter kan effektivt stoppa tillväxten av mögelsvampar, men kunskapen om det här fenomenet är kraftigt begränsad och applikationsmöjligheterna är fortfarande i stort sett helt outforskade. Här kommer vi att kartlägga på detaljnivå hur olika jästsorter hämmar mögelsvampar, identifiera vilka ämnen de producerar och hur vi på bästa sätt kan skapa ett hållbart och säkert material som främjar jästens produktion av dessa ämnen, berättar Cecilia Geijer.
Forskarna kommer också 3D-printa material-prototyper och testa effekten av dessa på frukt och grönt som förvaras i slutna förpackningar tillsammans med mögelsvampar.
– Levande material är ett relativt nytt forskningsfält med skyhög potential, och den nuvarande och framtida efterfrågan på hållbara metoder för att hämma mögelsvampar är enorm, säger Cecilia Geijer.

Ett av samhällets stora utmaningar

Projektgruppen består av experter inom mikrobiologi vid Chalmers, material- och livsmedelsvetenskap vid Aalto Universitet och RISE, och matsäkerhet och industriella aspekter vid Axfoundation.
– Detta möjliggör ett tvärvetenskapligt och innovativt angreppssätt för att lösa ett av samhällets verkligt stora utmaningar - att minska matsvinnet.
Det finns många anledningar att försöka hämma just mögeltillväxten på skördade frukter och grönsaker. Så mycket som 60 procent av den frukt och grönt som produceras slängs, vilket är mest av alla typer av livsmedel.
– Det här svinnet är problematiskt på flera sätt, säger Cecilia Geijer:
Det är ett näringsmässigt problem, eftersom jordens befolkning växer och befolkningen skulle må bra av att mer frukt och grönt hamnade i magen i stället för i soptunnan. Det är ett ekonomiskt problem, eftersom kasserade produkter innebär förlorad inkomst för odlare och handlare. Ytterst är det också ett miljömässigt problem, eftersom vi slösar mark, vatten, gödningsmedel, kemikalier, energi och arbetskraft på att producera sådant som inte äts. Produktionen leder också till betydande utsläpp av växthusgaser som påskyndar uppvärmningen av vår planet.

– På sikt förväntas projektets resultat leda till nya smarta förpackningar som på ett hållbart och säkert sätt ger ökad livslängd år frukt och grönt, vilket i sin tur leder till minskat matsvinn och minskad miljöpåverkan av livsmedelsystemet, både i Sverige och internationellt, säger Cecilia Geijer.

Relaterat:

Formas: Projekten som ska få oss att äta maten som slängs
Doktorandtjänsten: PhD student position in Biotechnology and Living materials
Geijer forskargrupp 

Cecilia Geijer
  • Docent, Industriell bioteknik, Life Sciences