Exjobb inom hälsa och teknik: ”En riktig fullträff”

Bild 1 av 1
Handledare Justin Schneiderman med de tidigare studenterna Felix Ericsson och Alma Lund i en entré på  Lindholmen i Göteborg.
Handledare Justin Schneiderman tillsammans med de tidigare studenterna Felix Ericsson och Alma Lund som nu arbetar som ingenjörer och maskininlärningsexperter på Syntronics på Lindholmen i Göteborg.

Den 9 maj samlas studenter och handledare för exjobbsmässa inom hälsa och teknik igen – för sjätte gången. Möt de tidigare chalmersstudenterna Felix Ericsson och Alma Lund, som gjorde sitt masterexamensarbete i ett projekt om stresspåverkan på blodtryck i hjärnan.

– Det går nästan inte att hitta ett bättre projekt för ett exjobb än det vi fick göra. Det var en riktig fullträff för vad jag ville göra som student, ett verklighetsförankrat projekt där jag kände att vi kunde göra skillnad. Det var också väldigt spännande att arbeta med data från bilder av hjärnan, säger Felix Ericsson.

Högt blodtryck och stress

I sitt arbete med projektet under hösten 2021 klassificerade Felix och Alma hjärnavbildningsdata tagna med tekniken MEG (magnetoencefalografi) från friska försökspersoner som utsatts för stress. Det är en del av ett omfattande forskningsspår som professor Mikael Elams grupp arbetat med i tjugo år, med det långsiktiga målet att förebygga högt blodtryck.

– Med hjälp av bildanalys baserad på AI och maskininlärning har vi undersökt om det gick att hitta nya mönster i data som de vanliga statistiska metoderna kan ha missat. Det är möjligt att en sådan klassificering av blodtrycksrelaterade signaler skulle kunna leda till en alternativ metod för att bedöma om en person riskerar att utveckla långvarigt högt blodtryck orsakat av stress, säger Alma Lund.

Exjobbet innebar ett rejält steg framåt för försöken att använda maskininlärning i projektet. Alma och Felix kom fram till att tekniken har potential att ge hög säkerhet, och föreslog också hur projektet kan fortsätta utvecklas.

Nya spår för forskningen

Vi träffas på det stora konsultföretaget Syntronics Göteborgskontor på Lindholmen, där både Felix och Alma nu arbetar som ingenjörer och maskininlärningsexperter. Företaget var också industripartner när de gjorde sitt masterexamensarbete. Handledare på Göteborgs universitet var Justin Schneiderman, universitetslektor på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

– Det går inte att veta vilken potential en teknik har innan man prövat. Detta var en bra chans för oss att veta vart maskininlärning skulle kunna leda oss. Våra förhoppningar var inte jättehögt ställda, eftersom vi vet att vår data är begränsad, men samarbetet inom examensarbetena har hjälpt oss bredda vår forskning och hitta nya spår att undersöka, säger Justin Schneiderman.

Från student till handledare

Felix och Almas exjobb var det tredje som gjorts inom samarbetet mellan bland andra Kevin Andersson på Syntronic och Justin Schneiderman. När det fjärde exjobbet nu startas är Felix och Alma också handledare på företaget.

– För vårt eget exjobb använde vi den begränsade data som fanns. I det nya projektet ska studenten försöka förstärka datan genom att fylla ut materialet på ett konstgjort sätt, för att se om det går att få ut mer av den. Exakt vilken riktning exjobbet tar beror på vad kandidaten vill göra, säger Alma Lund.

Ny chans den 9 maj

Den 9 maj är det dags för den sjätte upplagan av exjobbsmässan inom hälsa och teknik. Mässan sker på Wallenberg konferenscentrum 13.00 – 17.00. Potentiella handledare från Göteborgs universitet, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska anmäla projekt senast den 14 april. Under mässan får studenterna veta er om projekten, ställa frågor och diskutera direkt med handledaren.

Mer information och anmälan (senast 2 maj för studenter). 

Text och foto: Elin Lindström, Sahlgrenska Akademin. 

Ann-Sofie Cans
  • Biträdande professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik
Linda Wallgren Jirvén
  • Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd