Samarbete mellan akademi och industri kan leda till minskad klimatpåverkan

Bild 1 av 7
Gruppbild av 16 personer
Vit text på en svart vägg som beskriver IKEAs grundpelare för design. Dessa ord skrivs i olika färger.
Kvinna i profil framför en grön vägg med tavlor på
En skylt med vit text på svart botten som säger A prototype is worth a thousand meetings
En man i grön skjorta och glasögon håller i en träplatta.
Robert och Linda
En ljushårig kvinna i glasögon och en man i blå tröja
Kompetenscentrum FibRe besökte IKEA i Älmhult. Överst från vänster: Gediminas Markevicius, IKEA, Linda Wilkens, IKEA, Ratchawit Janewithayapun, Chalmers, Catarina Vannfält, IKEA. Mitten från vänster: Per Larsson, KTH, Linnéa Björn, Chalmers, Marko Bek, Chalmers, Patric Elf, KTH, Korneliya Gordeyeva, KTH, Veerababu Polisetti, KTH. Nederst från vänster: Katarina Jonasson, Tetrapak (Chalmers), Johanna Sjölund, KTH, Anette Larsson, Chalmers, Åsa Jerlhagen, KTH, Adrian Eliasson, KTH, Hampus Karlsson, Chalmers.

En gråmulen förmiddag i november parkerar vi våra hyrda minibussar utanför IKEAs huvudkontor i Älmhult. Regnet har, mer eller mindre, varit en trogen följeslagare sedan vår resa startade tidigt i morse. Inne på IKEAs museum strålar vi samman med våra värdar; Gediminas Markevicius, Catarina Vannfält och Linda Wilkens.

en trave svarta runda brickor med vit text

FibRe NextGen, dvs kompetenscentrets doktorander och postdocs, är på studieresa till IKEA, som är både en strategisk partner till Chalmers och partner i FibRe. Besökets syfte är att ge NexGen möjlighet se IKEAs verksamhet samt att ta del, och inspireras, av deras innovationsarbete. NextGen har tidigare haft möjlighet att besöka flera av centrets partners, vilket har varit mycket uppskattat varje gång.

 

Fem grundpelare för design

IKEAs produktutveckling vilar på fem grundpelare, lågt pris, form, kvalitet, hållbarhet och funktion, där lågt pris har varit grundläggande för allt man har gjort sedan Ingvar Kamprad grundade företaget. I innovationsarbetet är detta därför en stor inspirationskälla för kreativa lösningar - att tänka utanför boxen. Från början var lågt pris nästan synonymt med hållbarhet, berättar vår guide, eftersom man oftast fick den billigaste lösningen genom att använda så lite resurser som möjligt samt genom att återanvända sådant som redan fanns. Detta är dock inte längre fallet, vilket är anledningen till att hållbarhet kommit att bli en allt viktigare grundsten för företaget.

Prototypverkstaden var som en dröm som går i uppfyllelse för en ingenjör och erbjuder en unik yta där innovation och kreativitet smälter samman sömlöst.

Marko BekMarko Bek, Postdoc at Engineering Materials and member of FibRe

I prototypverkstaden testas många idéer på ett tidigt stadium innan de utvecklas vidare till färdiga produkter, en process som kan ta upp till tio år. Man jobbar med olika metoder såsom 3D-print, textil, trä, metall och lackering, beroende på vad som ska testas. Även i produktutvecklingscentret finns utrustning för att testa i ett senare skede, framför allt ytbehandling som olika typer av foliering och målning. Allt görs i flera lager och här finns mycket att vinna i både kostnad och utsläpp. Exempelvis för varje lager sprayfärg som kan ersättas med roller är kostnadsminskningen 2%, beroende på att man kan måla tunnare lager och minska svinnet. Detta innebär att det används mindre färg, vilket i slutändan ger ett mindre klimatavtryck.

Stora effekter redan vid små förbättringar

Med tanke på IKEAs betydande globala inflytande som en stor arbetsgivare med många partners och, framför allt en enorm kundbas, får de åtgärder man vidtar stor genomslagskraft. Och i och med storskaligheten får även den minsta minskning av ekonomiska eller miljömässiga kostnader olika led i processen stor effekt.

– FibRes vision är att ersätta termoplastiska fossilbaserade plaster med cellulosabaserade motsvarigheter. Det faktum att IKEA har storskalig produktion och använder termoplastiska material där lignocellulosa skulle kunna vara en lämplig ersättare, gör dem till en intressant partner i FibRe säger Prof. Anette Larsson, centrumföreståndare för FibRe. Här finns med andra ord stora möjligheter att minska klimatavtrycket i form av minskade koldioxidutsläpp.

Ömsesidigt utbyte

– Det var ett nöje att vara värd för Nextgen Fiber-forskarna under en dag, säger Gediminas Markevicius, Material & Innovation Developer på IKEA of Sweden AB. Jag tror att det var ett ömsesidigt intressant utbyte. Vi har försökt ge en inblick i produkt- och materialutvecklingen men har också lärt oss av de diskussioner och frågor som forskarna tog upp under besöket.

Anette Larsson instämmer. – Det var ett stort nöje för mig och NextGen att besöka IKEA och deras labb i Älmhult. Sådana studiebesök gör det lättare för oss att se hur centret passar in i det svenska innovationslandskapet. Jag tror också att det inspirerar NextGen i deras dagliga arbete i labben på Chalmers och KTH, att visa att deras forskningsresultat kan komma att resultera i produkter som är till nytta för företag och samhälle. Själv tycker jag att det är häftigt att träffa svenska företag som kontinuerligt arbetar med hållbarhetsarbete, och storleken på IKEA och många av de andra partnerna i FibRe ger dem en unik möjlighet att förbättra vår miljö.

Även Lars Nyborg, styrkeområdesledare Produktion, ser stora vinster i att akademin och industrin träffas under mer avslappnade och nyfikna former och får en inblick i varandras vardag. – Då IKEA både är en strategisk partner till Chalmers, med styrkeområde Produktion som värd, och en partner i FibRe är detta en utmärkt möjlighet att bidra till utvecklingen inom utbildning, forskning och innovation för gemensam lönsam och hållbar tillväxt, konkurrenskraft och attraktionskraft."

Anette Larsson
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik
Lars Nyborg
  • Professor, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Ulrika Avedal Åberg