Mentorskapet som vill riva akademins könsbarriärer

Bild 1 av 1
Silvia Muceli

På ett mansdominerat universitet som Chalmers kan det vara svårt att hitta kvinnliga förebilder, särskilt på högre positioner. Det här vill WISE-WACQT mentorskapsprogram göra något åt. I mer än tre år har programmet sammanfört juniora och seniora forskare i stärkande och inspirerande möten.
– Vi måste jobba för att inte tappa kvinnorna på vägen, säger Silvia Muceli, en av organisatörerna.

Att vara ensam kvinna inom sitt forskningsområde. Att ha fler föreläsare som heter Henrik än föreläsare som är kvinnor. Att arbeta högt upp i en universitetsbyggnad där det bara finns en toalett för kvinnor – på bottenplan.

Det här är några av de erfarenheter som chalmersanställda Julia Järlebark, doktorand vid tillämpad kemi och Emma Minarelli, postdoktorand i tillämpad kvantfysik, bär med sig från antingen Chalmers eller andra tekniska universitet i världen. Båda är vana vid att arbeta i miljöer med få kvinnor, och tycker det är viktigt att Chalmers jobbar för att skapa en inkluderande miljö med jämnare könsbalans – särskilt på seniora tjänster.

– När du som kvinna ser att alla professorer är män är det svårt att känna att du själv hör hemma i den miljön. Det behövs förebilder, någon att identifiera sig med, dela erfarenheter med och ha förtroendefulla, öppna diskussioner med, säger Julia Järlebark.

Stöttar kvinnor tidigt i karriären

Just detta är fokus för WISE-WACQT* mentorskapsprogram, där Julia Järlebark och Emma Minarelli är två av adepterna. Programmet stöttas av Chalmers jämlikhetssatsning Genie och tar sikte på att stärka kvinnor som vill göra framsteg inom akademin eller industrin, om detta är deras önskan. Målgruppen är kvinnliga doktorander och postdoktorer från institutionen för elektroteknik, från forskningsprogrammet WACQT eller inom styrkeområdet Nano.

Sedan 2020 har mentorskapsprogrammet varje år matchat ett trettiotal kvinnor i seniora forskarpositioner med kvinnliga doktorander och postdoktorer, för att skapa möjligheter till idéutbyte, karriärcoachning eller att diskutera olika utmaningar. Mentorerna och de juniora forskarna kommer från olika institutioner, för att ytterligare bana väg för nya perspektiv.

– Det här initiativet föddes ur en frustration över att det är ett så tydligt glapp mellan män och kvinnor på högre positioner, på Chalmers såväl som på många andra tekniska universitet. Därför ville vi göra något för kvinnor som är i ett tidigt skede i sin akademiska karriär. Det är viktigt med inspiration och positiva exempel, oavsett om valet blir att stanna i akademin eller att gå över till industrin, säger Silvia Muceli, docent i neuroteknik.

Inspiration och nya perspektiv

Silvia Muceli sitter i organisationskommittén och har varit med från start, både som mentor och i arbetet med att utveckla programmet. Många fortsätter i mentorskapsprogrammet år efter år, och numera får organisatörerna även förfrågningar om deltagande från fler av Chalmers institutioner.

– Vi märker att programmet är väldigt uppskattat. Även om alla har en handledare på sin institution finns det många vinster med att kunna ha förtroliga samtal med någon utanför ditt område, säger hon.

Hon får medhåll av Julia Järlebark, som är inne på sitt andra år i programmet.

Julia Järlebark

– Förra året hade jag en mentor från en annan institution, och det gav verkligen en helt annan insyn i akademin. I år ville jag få en inblick i industrin, så jag fick möjlighet att träffa en mentor från näringslivet som tidigare har arbetat på Chalmers. Det har varit väldigt bra att kunna prata helt fritt med någon utanför arbetet, få inspiration i karriären och tips på hur jag kan hantera olika utmaningar och situationer som exempelvis konferenser, säger Julia Järlebark.

Vägledning i en tillvaro med höga krav

Även Emma Minarelli uppskattar träffarna med sin mentor. För henne blev satsningen en positiv överraskning när hon kom till Chalmers för drygt ett år sedan.

– Jag har studerat och arbetat på universitet i fem olika länder innan jag kom hit, men har aldrig tidigare stött på en liknande mentorskapssatsning. Det är väldigt bra att Chalmers har detta, säger hon.

Hon påpekar att tiden som postdoktor ofta präglas av stress, osäkerhet och höga krav för att komma vidare i karriären, och att det därför är extra värdefullt med en mentor.

– Vi pratar om allt ifrån forskningsfinansiering och arbetsmiljö till karriärvägar och hur jag ska hitta en egen forskningsinriktning. Eftersom jag arbetar i en helt manligt dominerad forskningsmiljö är det skönt att ha en kvinnlig kollega att diskutera med. Hon gör sig alltid snabbt tillgänglig om jag ber om ett möte, och det betyder också mycket, säger Emma Minarelli.

Värdefullt även för mentorerna

Silvia Muceli betonar att programmet även ger mycket för mentorerna.

– Det är väldigt värdefullt att ta del av synpunkter och perspektiv från en junior kollega. Mentorskapet utvecklas ofta till en betydelsefull relation som handlar om mycket mer än att ge eller få råd i olika frågor. Det är jämlika diskussioner där erfarenheter delas, och alla får något tillbaka, säger hon.

Att intresset för mentorskapsprogrammet ökar visar på ett viktigt behov, anser både Silvia Muceli, Emma Minarelli och Julia Järlebark. De hoppas att fler institutioner ska inspireras av WISE-WACQT mentorskapsprogram, och kan få möjlighet att starta liknande satsningar.

– Det är ett samhällsproblem att så många kvinnor försvinner på vägen mot ledande positioner. Därför måste vi ge styrka till de som är här på Chalmers nu, säger de.

Mer om WISE-WACQT mentorskapsprogram

Målet med WISE-WACQT mentorskapsprogram är att ge stöd till kvinnliga doktorander och postdoktorer från institutionen för elektroteknik, från forskningsprogrammet WACQT eller inom styrkeområdet Nano. Tanken är att skapa möten och utbyten mellan seniora och juniora forskare som arbetar på olika institutioner på Chalmers. Programmet stöds av Gender Initiative for Excellence på Chalmers - GENIE.

Dessa är arrangörerna:

WISE – Workforce for Inclusive Science – är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra en könsneutral akademi. Institutionen för elektroteknik är värd för nätverket.

EDI-WACQT är ett initiativ vid Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT), som syftar till att främja jämställdhet och mångfald och att ta itu med diskriminering.

”Leaky pipeline” – andelen kvinnor minskar på högre positioner

Med undantag av kategorin forskarassistenter minskar andelen kvinnor på Chalmers ju högre tjänstepositionerna blir.

Statistik från januari 2024, andelen kvinnor inom olika tjänstekategorier på Chalmers:

Doktorander: 36 procent
Postdoktorer: 27 procent
Forskarassistenter: 48 procent
Tekniklektorer: 25 procent
Universitetslektorer: 20 procent
Biträdande professorer: 26 procent
Professorer: 20 procent

Silvia Muceli
  • Docent, Signalbehandling och medicinsk teknik, Elektroteknik
Emma Minarelli
  • Postdoc, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Julia Järlebark
  • Doktorand, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Ulrika Ernström