Med kemi in på bara huden

Bild 1 av 1
Pernilla Wittung Stafshede
Professor Pernilla Wittung Stafshede har gett sig katten på att hitta svaret på varför hjärnan blir sjuk. Vi människor lever allt längre. Men fler drabbas av demenssjukdomar. Målet är att man i framtiden ska kunna diagnistisera sjukdomar som Parkinson och Alzheimer i tid för att kunna stoppa dem. Foto:Johan Bodell.

Hon försöker lösa ett medicinskt mysterium av stort samhällsintresse, har hastighetsrekord i protein-veckning och väljer ut nobelpristagare. Pernilla Wittung Stafshede är ledamot i Nobelkommittén för kemi och professor på avdelningen för kemisk biologi på institutionen Life Sciences, där hon forskar på mekanismerna bakom demenssjukdomar, som Alzheimer och Parkinsons.

I Verapodden berättar hon om studietiden på Chalmers och hur ett utbytesår i London ledde till en internationell forskarkarriär med fokus demenssjukdomar, om hur hon ser på jämställdheten inom akademin och varför hon har låtit tatuera kedjor av proteiner på sin kropp.

Om Verapodden

I Chalmers Verapodd hör du personliga samtal med forskare, studenter, lärare och alumner. Vilka är deras erfarenheter, drivkrafter och visioner? Vad blir det av kunskapen från Chalmers?

Projektledare: Cecilia Hillman & Maria Saline, Genie

Originalmusik av Stefan Karlsson
Programledare, teknik & redigering: Malin Avenius
Producent: Anne-Christine Nordin.

Vera Sandberg blev Sveriges första kvinnliga ingenjör år 1917. Hon studerade som ensam kvinna bland 500 män. Idag är rymmer Chalmers tekniska högskola 10 500 studenter och en tredjedel är kvinnor.

Relaterat

Wittung-Stafshede forskningsgrupp för proteinbiofysik

Genie - Gender Initiative for Excellence

Pernilla Wittung Stafshede Wikipedia 

Läs mer om Pernilla Wittung Stafshede

Chalmers utbildningsprogram och kurser

30 kreativa tekniska grundutbildningar, ett 40-tal masterprogram och två versioner av Tekniskt basår. På Chalmers finns något för alla.

Program och kurser

Pernilla Wittung Stafshede
  • Professor, Kemisk biologi, Life Sciences
Maria Saline
  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
Cecilia Hillman
  • Enhetschef, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd