Sjöfartsutbildning och maritim infrastruktur kvar på Lindholmen

Bild 1 av 1
Lindholmen

Chalmers sjöfartsutbildningar och de simulatorer som används i undervisningen kommer att vara kvar på Lindholmen, när högskolans övriga utbildningar flyttar till campus Johanneberg höstterminen 2025.

Under 2023 undertecknades en avsiktsförklaring av Chalmers, RISE och Sjöfartsverket om att stärka samarbetet inom forskning och utbildning i ett maritimt simulatorcentrum för sjöfart. Ett utvecklingsarbete inom högskolan har nu visat att det finns fördelar med att sjöfartsutbildningarna utvecklas i samverkan med sjöfartssektorn och att det fortsatt bör ske på Lindholmen. Nästa steg blir att utreda bland annat vilken organisatorisk placering sjöfartsutbildningarna ska ha inom Chalmers. Det arbetet inleds nu inom institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och ska vara klart i maj 2024.

– Det är väldigt positivt att möjligheter nu öppnar sig på flera intressanta sätt för sjöfartsutbildningarna, säger Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Våra utbildningar som är tätt knutna till den maritima infrastrukturen, det vill säga utbildningarna för sjöbefäl, sjöingenjör och sjökapten, tänker vi nu långsiktigt ska vara kvar på Lindholmen. När det gäller placeringen av utbildningarna Internationell logistik och Sjöfartens organisation och ledning behöver vi först utreda mer i detalj innan något beslut kan tas. Vi återkommer till våra studenter så snart mer information finns.

Sjöfartsutbildningarna har som certifikatutbildningar en specifik särart med speciella behov och förutsättningar jämfört med Chalmers övriga utbildningsutbud. Inte minst genom att utbildningen bedrivs nära och i samverkan med andra intressenter inom sjöfartssektorn. Dessutom bedriver Chalmers sedan länge omfattande utbildningsverksamhet inom livslångt lärande, såsom uppdrags- och vidareutbildning inom sjöfartsområdet.

Det övergripande beslutet att samla Chalmers utbildning på Johanneberg ligger fast och inriktningen för det pågående projektet Ett samlat campus har på inget sätt förändrats. En separat enhet för sjöfartsutbildningarna kan bli ett sätt att stärka den framtida nod inom samverkan och innovation som Lindholmen är tänkt att bli för Chalmers.

 

Jörgen Blennow
  • Vicerektor, Utbildning och livslångt lärande