Simuleringar och digitala lösningar prisas

Bild 1 av 1
Bild på tre personer med blommor
Lars Lindkvist, Rikard Söderberg och Kristina Wärmefjord

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord och Lars Lindkvist tilldelas Chalmers styrkeområdens pris 2022. Verksamma inom geometrisäkring och robust konstruktion har de haft förmågan att kombinera vetenskaplig excellens med näringslivsrelevans. Deras arbete utgör en grund för utvecklingen av kompetenscentrumet Wingquist Laboratory, och Chalmers starka internationella positionering inom hållbar produktion, lyder delar av motiveringen.

Modern produktion är en komplex process där många tillverkade delar, ofta framtagna av olika leverantörer, ska sättas samman till en slutprodukt. För stora variationer och avvikelser i tillverkning och montering kan innebära både funktionella och estetiska problem, vilket är både resurskrävande och kostsamt.
 
Kristina Wärmefjord– Traditionellt sett har de här problemen till slut lösts med en stor mängd prototyper och förserier i kombination med ett flertal utvecklingsloopar – en mycket tidskrävande och kostsam process. Numera är det vanligt att produktionsbeslut fattas utifrån digitala modeller, berättar Kristina Wärmefjord, Assistant Director vid Wingquist Laboratory.


Högre kvalitet och minskade kostnader

Hur väl en digital modell speglar verkligheten beror till stor del på hur korrekt ingångsdata som används, och hur avancerade simuleringar man kan göra. Den här virtuella verkligheten måste också visualiseras på ett begripligt och korrekt sätt. Att i tidiga utvecklingsfaser kunna simulera och minska effekten av geometrisk variation sparar väldigt mycket tid och pengar och bidrar till högre kvalitet i slutprodukten.
 
Rikard Söderberg– Att under löpande produktion kunna använda simuleringsmodeller som digitala tvillingar ger möjlighet att ytterligare minska effekten av variation, och närma sig en mer individanpassad produktion. Simuleringsmetoderna är generella och kan tillämpas på traditionell produktion, men kan anpassas för nya områden såsom additiv tillverkning, batteriproduktion och megacasting, säger Rikard Söderberg, ledare för forskargruppen Geometrisäkring och robust konstruktion, och Director för Wingquist Laboratory.

 

Nära samarbete med industrin

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord och Lars Lindkvist har i över 20 år forskat på hur simulering och digitala lösningar kan användas för att effektivisera framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Forskargruppen Geometrisäkring och robust konstruktion har under denna tid etablerat sig som en av de främsta i världen inom sitt fält. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, och både svenska och internationella företag använder idag programvaran RD&T som är ett resultat av deras forskning. 

En viktig del i kunskapsöverföringen till näringslivet och det tvärvetenskapliga arbetet är kompetenscentrumet Wingquist Laboratory, som grundades redan 2000. Wingquist Laboratory samlar fyra forskargrupper vid Chalmers och Fraunhofer-Chalmers-Centre, och har en vision om en fullt ut digitaliserad produktframtagning utan behov av fysiska prototyper eller tester. 

– Vår utgångspunkt i Wingquist Laboratory har hela tiden varit att kombinera vetenskapliga utmaningar med industriellt viktiga områden. Vi har också arbetat mycket aktivt för att kunskaperna förs över till industrin så att det kommer till verklig nytta. Det är väldigt roligt att Chalmers uppmärksammar oss med styrkeområdens pris, säger Rikard Söderberg.

Rikard Söderberg
  • Professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord
  • Biträdande professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
Lars Lindkvist
  • Docent, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap