Product development day 2023

Bild 1 av 13
Gruppbild
Gruppbild
Gruppbild
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Group picture
Volvo Cars - Cleaning system for the future

I masterprogrammet Product development så arbetar studenterna gruppvis under ett halvår i en projektkurs. Projekten är framtagna i samarbete med industrin eller andra aktörer i samhället, och bygger på aktuella och verkliga problem. Studenternas uppgift är att utforska lösningar som, förutom en projektrapport, också presenteras med modeller och prototyper i en utställning.

GKN - Variable nozzle for a ducted electric fan
Variable nozzle for a ducted electric fan

Projekten varierar och handlar om allt från satellitkommunikation till modulära tillbehör för snöskotrar. Många företag är med varje år och ibland med flera projekt. Volvo Cars, en återkommande deltagare, bidrog i år med två projekt. Det ena handlade om ett nytt innovativt sätt att rengöra bilars rutor i stället för traditionella vindrutetorkare, och det andra handlade om att ta fram ett hållbart koncept för framtidens styrning av bilar.

Det ställs inte krav på att ta fram helt färdiga produkter. Utan det handlar om att visa på olika lösningar utifrån ett ingenjörsmässigt arbetssätt och lära sig samarbete. Men många företag tar med sig idéerna och koncepten i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

– Den här kursen är viktig eftersom sättet man arbetar i en grupp för att lösa ett övergripande problem ligger väldigt nära hur man arbetar som ingenjör. Därför är det också av betydelse att studenterna får arbeta med aktuella projektförslag som tagits fram av engagerade ingenjörer eller entreprenörer från industrin, säger Lars Almefelt som är examinator.

Utställningen sker varje år i studiehallen i M-huset på Campus Johanneberg. Det brukar vara runt tio till tolv projekt med mellan fem och sju studenter i varje grupp. Alla projekt har handledare både från akademin och industrin.

Vill du veta mer du välkommen att kontakta Lars Almefelt.

Alla projekt 2023

 • ASSA ABLOY - Net Zero Door
 • Sahlgrenska Academy & Chalmers - Loading device for dynamic Magnetic Resonance Imaging
 • Satcube - Satellite communication terminals for broadband connectivity wherever you go
 • GKN - Variable nozzle for a ducted electric fan
 • Volvo Penta - Energy to Utility
 • Volvo Cars - Cleaning system for the future
 • Vidde - Modular accessories for sustainable snowmobiles
 • Skisens - Enhancing a powermeter for cross-country skiing
 • Be GeoSpatial - UAV (Drone) Payload for automated in-water pumping and filtering
 • Husqvarna - Optimal wheel tread pattern for grass cutting robots
 • Volvo Cars - Sustainable Steering Wheel Concept
 • Clean Motion - Energy production and storage system for fixed installations
Sahlgrenska Academy & Chalmers - Loading device for dynamic Magnetic Resonance Imaging
Sahlgrenska Academy & Chalmers - Loading device for dynamic Magnetic Resonance Imaging

Produktutveckling, masterprogram

Bemästra multidisciplinär produktutveckling samtidigt som du lär dig att ta hänsyn till användarnas behov och hela livscykeln för en produkt. Produktutveckling är en industriell kärnverksamhet som omfattar en mängd olika utmaningar – en tvärvetenskaplig process för att identifiera och föreställa sig företagens, slutanvändarnas och samhällets önskemål och förverkliga dessa önskemål. Som student i det här programmet kommer du att förvärva de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att behärska multidisciplinär produktutveckling samtidigt som du tar hänsyn till alla faser av produktenslivscykel. Efter examen är du redo för en mängd olika karriärvägar, inklusive forskning och utveckling för stora företag, affärsutveckling, entreprenörskap och konsulttjänster.

Lars Almefelt
 • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino