Kompetensutveckling inom cirkulära metallkomponenter – CIRCUMET

Tillverkning av metallkomponenter är en energikrävande process som står för en betydande del av samhällets CO2-utsläpp. Dessutom förorsakar gruvdrift och metallframställning lokala miljöproblem. Det kommer därför bli nödvändigt att arbeta med återvunnen metall i en mycket högre grad. En omställning till cirkularitet har sina utmaningar och det behövs en akut kompetenshöjning inom branschen för att lyckas.

Trenden mot en cirkulär ekonomi kommer att omdefiniera hela värdekedjan inom metallkomponentindustrin. Användning av skrot och sekundärmaterial är inte något nytt, men ökande miljöhänsyn kräver en mer medveten styrning och kontroll av materialflödet.

En nyckel för att klara omställningen är en behovsanpassad utbildning och kompetensutveckling både inom industri och akademi. Circular metal components (CIRCUMET) är ett nytt projekt som kommer att utveckla och genomföra kurser för studenter på master-nivå och yrkesverksamma inom svensk tillverkningsindustri. Jönköping universitet är ledande part i CIRCUMET, och relevanta kurser kommer att identifieras och utvecklas i samarbete med Chalmers, RISE, Högskolan Väst och samarbetsparters inom svensk tillverkningsindustri.

Johan Ahlström och Erika Steyn i labbet för mekanisk provning

Ehsan Ghassemali, docent på institutionen Material och tillverkning - gjutning  vid Jönköpings universitet är projektledare och koordinator, Johan Ahlström, professor vid institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers, är biträdande projektkoordinator för CIRCUMET.

– Cirkularitet handlar i grunden om att ha ett helhetsperspektiv över flöden av material, energi och andra resurser, men vi kommer också att adressera mer specifika tekniska lösningar för till exempel sortering och nya avancerade legeringar som är bättre lämpade för återvinning med bibehållna egenskaper. Det är tänkt att de första kurserna ska vara klara att söka till höstterminen 2025, säger Johan Ahlström.

Ökad teknisk och kommersiell konkurrenskraft

Syftet med satsningen är att Sverige, med sin exporttunga komponenttillverkningsindustri, ska kunna skapa en ökad teknisk och kommersiell konkurrenskraft med hållbarhet i internationell framkant. I projektet ingår också att starta en forskarskola, vilket Lars Nyborg, professor vid institutionen för industri- och materialvetenskap, ansvarar för.

Lars Nyborg
Fotograf: Marcus Folino

– Detta initiativ ligger i linje med den utmaningsorientering som drivs via Chalmers styrkeområde Produktion, och innebär också att vi stärker samverkan mellan de akademiska parterna i projektet, och med företag som deltar i projektet. Det innebär också att vi kommer att kunna implementera cirkularitetsfrågor inom grundutbildning och fortbildning i nära samverkan med den omställning som idag sker inom svensk industri, säger Lars Nyborg.

 

Intresserad av att gå kurser inom cirkulära metallkomponenter?

Håll utkik på Chalmers, Jönköpings universitets och Högskolan Västs webbplatser. De första kurserna inom CIRCUMET-projektet kommer att starta höstterminen 2025. Kurserna kommer till stor del att ges online för att öka tillgängligheten för alla som inte kan studera på plats.

Om projektet Circular Metal Components, CIRCUMET

Satsningen görs genom finansiering av KK-stiftelsen på 30 miljoner kronor.

Jönköping universitet är ledande part i CIRCUMET och drivs tillsammans med Chalmers, RISE, Högskolan Väst och samarbetsparters inom svensk tillverkningsindustri.

Ehsan Ghassemali, vid Jönköpings universitet, är projektledare och koordinator och Johan Ahlström, vid Chalmers, är biträdande projektkoordinator.

Samarbetspartners

Volvo Cars, Scania, GKN Aerospace, STENA, Ovako, Sandvik, AGES, Comptech, Husqvarna Group, Fagerhult, Jernkontoret, Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Fordonskomponentgruppen, Tunga fordon, RISE

Kontakt

Johan Ahlström
  • Biträdande professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
Lars Nyborg
  • Professor, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino