Från spädbarnstransport till menstrosor – studenter presenterade sina projekt

Bild 1 av 10
NGP of Sweden – Underwear remade to WAU.
Axkid & Semcon – Infant restraint system for pre-hospital transportation.
Modul-System – Development of fixation method for false floor in service vehicles.
Volvo Penta – Penta Island.
Thule – Bring your family – with top notch suspensions.
Volvo Cars – Sunvisor improvement and future in-car privacy study.
Volvo Energy & Mölndal Energy – Battery unit for construction sites with electric machines.
Sunsurf Solar – Cost-effective modular floater for solar photovoltaics.
ZYYX Labs – 3D printer laser cutter.
Valys – A water treatability sensor.
NGP of Sweden – Underwear remade to WAU.

Hur transporterar man ett spädbarn i en ambulans på ett säkert sätt? Kan dina favorittrosor fungera som mensskydd? Och hur kan vi underlätta för eldriven transport på vattnet? Detta är några av frågorna som masterstudenter presenterade sina lösningar på i Produktutvecklingsutställningen 2024.

I masterprogrammet Produktutveckling arbetar studenterna i team i en projektkurs under en termin. Kursen genomförs i nära samarbete med industrin och behandlar verkliga och aktuella problem. De företag som deltar i samarbetet förser kursen med specifika projekt som har koppling till deras egen verksamhet, och studenternas uppgift är att utforska en lösning. Utöver en projektrapport presenteras lösningarna med modeller och prototyper i en utställning.

– Det är en stor kurs både innehållsmässigt och poängmässigt, men tiden som kursen sträcker sig över är ännu mer intressant. Kursen hör ihop med en tidigare kurs i produktplanering och studenterna är engagerade i samma projekt under nästan åtta månader. Detta ger dem en unik upplevelse av en verklig utvecklingsprocess som inkluderar iteration och mognad, säger Lars Almefelt som är examinator för kursen.

Projekten har en stor bredd och omfattar allt från säker transport av spädbarn till menstrosor. Det finns inget krav på att producera färdiga produkter, utan syftet är att demonstrera olika lösningar utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv och att lära genom samarbete. Många företag använder dock idéerna och koncepten i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

– Samarbetet med industrin gynnar båda parter på många sätt. Studenterna får möjlighet att arbeta med ett verkligt problem och se vad industrin har i åtanke för framtiden. Samtidigt får företagen ta del av nya idéer, och får kanske till och med överraskningar, säger Lars Almefelt.

Utställningen hålls varje år i studiehallen i M-huset på Campus Johanneberg. Vanligtvis presenteras runt tio till tolv projekt med fem till sju studenter i varje grupp. Alla projekt har handledare från både akademin och industrin.

Alla projekt 2024

 • NGP of Sweden – Underwear remade to WAU
 • Axkid & Semcon – Infant restraint system for pre-hospital transportation
 • Modul-System – Development of fixation method for false floor in service vehicles
 • Volvo Penta – Penta Island
 • Thule – Bring your family – with top notch suspensions
 • Volvo Cars – Sunvisor improvement and future in-car privacy study
 • Volvo Energy & Mölndal Energy – Battery unit for construction sites with electric machines
 • Sunsurf Solar – Cost-effective modular floater for solar photovoltaics
 • ZYYX Labs – 3D printer laser cutter
 • Valys – A water treatability sensor

Projektkursen är en obligatorisk del av masterprogrammet Produktutveckling och är även öppen för studenter från Teknisk design och Kvalitet och verksamhetsutveckling.

Produktutveckling, masterprogram

Bemästra multidisciplinär produktutveckling samtidigt som du lär dig att ta hänsyn till användarnas behov och hela livscykeln för en produkt. Produktutveckling är en industriell kärnverksamhet som omfattar en mängd olika utmaningar – en tvärvetenskaplig process för att identifiera och föreställa sig företagens, slutanvändarnas och samhällets önskemål och förverkliga dessa önskemål. Som student i det här programmet kommer du att förvärva de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att behärska multidisciplinär produktutveckling samtidigt som du tar hänsyn till alla faser av produktenslivscykel. Efter examen är du redo för en mängd olika karriärvägar, inklusive forskning och utveckling för stora företag, affärsutveckling, entreprenörskap och konsulttjänster.

Vill du veta mer om kursen är du välkommen att kontakta Lars Almefelt.

Lars Almefelt
 • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap