Fem år med Genie – har satt jämställdhet på agendan

Bild 1 av 1
Maria Saline och Paul Walton

Chalmers har kommit halvvägs in i det tioåriga jämställdhetsinitiativet Genie, samtidigt som universitetet inför en ny prorektorsroll med ansvar för jämlikhet och ledarskap. Sedan Genies start har könsbalansen förbättrats och medvetenheten om vikten av jämställdhet ökat – men mycket arbete återstår.

Det är en omfattande satsning, kanske den största investeringen i jämställdhet som något universitet har gjort. Med hjälp av 300 miljoner kronor ska jämställdhetsinitiativet Genie – Gender Initiative for Excellence – öka andelen kvinnliga forskare på Chalmers, riva strukturella hinder för kvinnors karriärutveckling och skapa en inkluderande arbetsmiljö som främjar excellens.

Initiativet startade 2019 och ska pågå under en tioårsperiod. Fem år efter starten har mycket hänt, konstaterar Maria Saline, koordinator för Genie, och Paul Walton, tillförordnad ledare samt rådgivare till initiativet sedan starten.

– Genie har framför allt ökat medvetenheten om jämställdhet inom akademin. Nu är det ett ämne som var och varannan person diskuterar, klurar på och förstår är en del av vår vardag. Många har fått insikt i att vi tillsammans kan påverka hur vi har det på Chalmers och vill göra skillnad, säger Maria Saline.

– Genie har gjort den första delen av resan, etablerat en förståelse för vikten av jämställdhet och en bas för att förändra kulturen. Samtidigt finns också konkreta siffror på den förändring som skett, att andelen kvinnor har ökat inom fakulteten, säger Paul Walton.

Jämställdhet som hörnsten i hela organisationen

Ja, det går framåt, om än långsamt, med könsbalansen på Chalmers. Störst förändring märks inom tjänstekategorin forskarassistenter, där fördelningen efter flera lyckade rekryteringsprocesser numera är närmare 50/50. Maria Saline och Paul Walton betonar att jämställdhetsarbete är ett långsiktigt arbete, och att kultur- och attitydförändringar tar tid.

Samtidigt står Chalmers inför ett nytt kapitel där Genie ska omvandlas till mindre av ett projekt, och mer till en hörnsten i all akademisk verksamhet. Målet är att skapa ett ramverk som gör att principer om jämställdhet blir en naturlig del av alla processer i organisationen.

Ett viktigt steg i den riktningen är inrättandet av en ny prorektorstjänst med ansvar för ledarskap och jämlikhet. Tjänsten har tilldelats Chalmersprofessorn Maria Elmquist, som startade sitt arbete i januari 2024.

– Det är ett starkt ställningstagande som visar att Chalmers ser jämställdhet som ett av fundamenten för att skapa ett universitet i världsklass, säger Maria Saline. Vi vet att jämställdhet är en förutsättning för att alla ska kunna utvecklas och använda sin hela potential, och nu agerar Chalmers därefter. Det är modigt. Jämställdhetsarbetet kommer få en tydligare plats på agendan och någon som följer upp och stöttar arbetet.

Alla har ett ansvar för förändring

Att behålla medvetenheten och se till att diskussionerna om jämställdhet hålls levande är viktiga delar i arbetet framåt, framhåller båda. Och även om det är nödvändigt att ledningen prioriterar jämställdhetsfrågor, behöver den stora förändringen ske bland universitetets alla medarbetare.

– Nu har Chalmers en chans att ändra kulturen, och det behöver vara en process som både är ”bottom-up” och ”top-down.” Alla har ett ansvar för att bidra till förändring, alla behöver fundera över sina egna beslut, beteenden och prioriteringar av jämställdhetsfrågor, säger Paul Walton.

De påpekar att det är viktigt att fortsätta lyfta fram de många studier som visar på ett samband mellan jämställdhet och kvalitet. Genie arbetar också med att ta fram en så kallad verktygslåda, som ger exempel på evidensbaserade åtgärder som personalen kan använda inom sina egna områden. Att inspireras och dra nytta av andra organisationers jämställdhetsarbete är en bra väg framåt, framhåller de.

– Genie ska fortsätta att agera katalysator, initiera och testa nya sätt att vara och arbeta. Det gör vi bland annat genom att söka samarbeten, forskning och praktiker från andra lärosäten, för att prova om det fungerar i en Chalmerskontext, säger Maria Saline.

Var kommer Chalmers vara om fem år när det gäller jämställdhet?

– Jag hoppas och tror att Chalmers kommer att ha gjort jämställdhet till en ”osynlig fråga,” på samma sätt som jag uppfattar att hållbarhet idag inte är en fråga utan en självklarhet. Där tror jag vi kan vara om 5 år, säger Maria Saline.

Genie – ett tioårigt mångmiljonprojekt för jämställdhet

Genie, Gender Initiative for Excellence, ska öka Chalmers excellens genom att skapa en bättre könsbalans och öka andelen kvinnor inom forskar- och lärarkåren. Genie stöds av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor på tio år. Projektet startade 1 januari 2019, och kommer att pågå till 2028. Genie drevs till en början av Pernilla Wittung Stafshede och Mary Sheeran. 

De övergripande målen för Genie är att:

• Öka andelen kvinnor inom fakulteten.
• Undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer.
• Skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning.

Läs mer om Genie

Se statistik på kvinnliga basfinansierade tjänster på Chalmers

presentationsmaterialFemale Basefunded Faculty At Chalmers (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 98 KB
Senast ändrad:
Maria Saline
  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Skribent

Ulrika Ernström