Chalmersprofessor invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Fem nya ledamöter valdes in i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) under deras allmänna sammankomst den 17 januari. Thomas Nilsson, prefekt vid institutionen för fysik, är en av dem.

Thomas Nilsson
Thomas Nilsson

Thomas Nilsson är professor i experimentell subatomär fysik. Hans forskningsfokus ligger på hur fundamentala växelverkanstyper manifesteras i subatomära system, vilket sker genom experiment vid anläggningar som levererar strålar av radioaktiva kärnor. Han har också ett starkt engagemang i utvecklingen av denna typ av anläggningar, i synnerhet acceleratoranläggningen FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) i Tyskland.

– När KVA:s ständige sekreterare, Hans Ellegren ringde upp för några dagar sedan och meddelade invalet så kom det verkligen som en överraskning, och givetvis en mycket positiv sådan! Att bli ledamot i Akademien är väldigt spännande men samtidigt innebär det ett stort ansvar att vara del av en så tongivande aktör både inom vetenskapssamhället och samhället i stort. Jag är mycket respektfull inför uppgiften, säger Thomas Nilsson.

Vad ser du fram emot med arbetet inom Akademien?

– Att få inblick i, och delta i processen att utse Nobelpristagarna i Fysik är givetvis något som kommer att bli oerhört intressant. Akademien har som övergripande mål att ”främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället” vilket jag ser mycket fram emot att bidra till. Primärt genom att arbeta för att ytterligare stärka fysikämnet, via min ämneskompetens men även erfarenheter rörande forskningsinfrastruktur och internationella samarbeten.

Thomas Nilsson blir nu Chalmers sjunde representant i Vetenskapsakademiens fysikklass.

Skribent

Lisa Gahnertz