Framtidens 6G-nät ett viktigt verktyg för en hållbar värld

Bild 1 av 1
Illustration 6G

Arbetet med att utforma 6G börjar nu att ta fart och Chalmers, som är en av aktörerna i det europeiska projektet Hexa-X-II, kommer fortsätta bidra till att skapa grunden för nästa generations mobilkommunikation.

Tommy Svensson, professor på institutionen för elektroteknik på Chalmers och koordinator för Chalmers deltagande i Hexa-X-II, säger:

– Med 6G har vi som mål att möta samhällets behov för en hållbar värld, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. På Chalmers jobbar vi speciellt med att förstå hur vi kan designa 6G-system som är hållbart och hur 6G kan hjälpa andra sektorer att bli hållbara genom att dra nytta av innovativa tekniker med fokus på decentraliserad multi-antennkommunikation, integrerad kommunikation och radar/radioavkänning och artificiell intelligens.

Förutom Tommy Svensson, som kommer bidra med sina kunskaper inom decentraliserad multi-antennkommunikation, finns ytterligare två Chalmersprofessorer i Hexa-X-II. Henrikke Baumann på institutionen för teknikens ekonomi och organisation har expertis inom hållbarhet, samt Henk Wymeersch på institutionen för elektroteknik med expertis inom lokalisering och avkänning.

– Det är bra att 6G-utvecklingen redan från start fokuserar på hållbarhet. Vår del i projektet omfattar inte bara teknikens energieffektivitet, utan även dess CO2-utsläpp och resursanvändning samt analyser som rör miljönyttan av 6G inom olika användningsområden. Våra studier bygger på livscykelanalys (LCA) som kartlägger energi- och materialflöden för tekniksystem, säger Henrikke Baumann.

Henk Wymeersch är stolt över att leda uppdraget när det kommer till integrerad avkänning och kommunikation.

– Det är en av grundpelarna i 6G. Möjligheten att exakt lokalisera användare och objekt kommer inte bara att möjliggöra nya användningsområden, utan också förbättra kommunikationen i sig.

Tommy Svenssons tekniska uppdrag innebär att decentralisera multi-antennkommunikation med intelligenta styrbara ytor i täta nät som har samdesignade accesslänkar till användarna och returlänkar upp till kärnnätet. Detta kommer styras av artificiell intelligens och radioavkänning för en bättre pålitlighet och hållbart resursutnyttjande.

Tre samhällsutmaningar som kommer att forskas på med 6G:

 • Hållbarhet: Hexa-X-II kommer att forska på tekniker som bidrar till ett noll-koldioxidavtryck och begränsar energi- och materialförbrukningen
 • Inkludering: Hexa-X-II syftar till att möjliggöra uppkoppling till människor i utvecklingsländer såväl som till mindre privilegierade människor i utvecklingssamhällen
 • Pålitlighet: Hexa-X-II kommer att säkerställa datatransparens, säkerhet och integritet samt robust nätverk

Från 4G till 6G:

Höghastighetmobilnät

 • 4G, fjärde generationens mobilkommunikation är främst avsedd för ultrabredbandig internetåtkomst. För privatpersoner innebär det snabbare uppkoppling i mobiltelefonen.

Sakernas internet

 • 5G, femte generationens mobilnät eller trådlösa system möjliggör för prylar och maskiner att utbyta information med varandra. Dessutom kan många enheter vara uppkopplade samtidigt. 5G är även ett potentiellt verktyg för att lösa stora samhällsutmaningar inom exempelvis klimatpåverkan, knappa naturtillgångar, livsmedelsproduktion, vård för en åldrade befolkning och säker arbetsmiljö.

Internet för sociala behov och FN:s hållbarhetsmål

 • 6G, sjätte generationens mobila kommunikationsnät bygger på artificiell intelligens och maskininlärning. Vi ska till exempel kunna närvara fysiskt i samma rum även om vi befinner oss i olika rum och världar. Med 6G är hållbarhet i fokus, och målet är att 6G skall bli ett kraftfullt verktyg för att bidra till att lösa de 17 hållbarhetsmålen inom ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt samhällelig hållbarhet definierade av FN.

Hexa-X-II-projektet startade i januari 2023 och beräknas pågå till sommaren 2025.

 

Fakta om Hexa-X-II:

 • Den 7 oktober 2022 tillkännagav Europeiska kommissionen (EC) skapandet av Hexa-X-II, den andra fasen av EG:s flaggskeppsinitiativ för 6G.
 • Denna nya fas kommer att utöka Hexa-X-partnerlistan till 44 organisationer som har i uppdrag att skapa en gemensam plattform och system-vy, som kommer att ligga till grund för många bidrag till framtida 6G-standardisering.
 • Hexa-X-II-projektet har tilldelats finansiering från EU-kommissionen som en del av den första utlysningen från det gemensamma området inom smarta nätverk och tjänster (SNS-JU). Detta är nästa viktiga steg mot att föra samman nyckelintressenter i Europa.
 • Målet med både Hexa-X och Hexa-X-II är att Europa ska bli ledande inom 6G.

Medlemmar i Hexa-X-II är allt från nätverksleverantörer och leverantörer av kommunikationstjänster till vertikala industrier och teknikleverantörer, samt de mest framstående europeiska universiteten och forskningsinstituten inom mobilkommunikation.

För mer information, kontakta

Tommy Svensson
 • Professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik
Henrikke Baumann
 • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
Henk Wymeersch
 • Professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik

Skribent

Sandra Tavakoli