tommys_Tommy_Svensson

Tommy Svensson

  • Professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik
0

Tommy Svensson är professor i forskargruppen för Kommunikationssystem, där han leder Trådlösa system-forskningen om luftgränssnittet och trådlösa teknologier för returtrafik (backhaul)-nätverk för framtida trådlösa system.

Målet med forskningen är att skapa flexibel och effektiv konvergerande radioaccess och backhaul-nätverk som kan bära all typ av multimedia-trafik från/till människor och maskiner. Han är för närvarande verksam inom forskning på femte generationens mobila trådlösa system (5G). Han har aktivt bidragit till det nyligen avslutade EU FP7 METIS-projektet som identifierat nyckel-användningsfall, scenarier, krav och möjliga lösningar för 5G och han arbetar för närvarande i EU H2020 5GPPP mmMAGIC-projektet som siktar på mm-vågslösningar för 5G.
https://5g-ppp.eu/mmmagic
www.metis2020.com

Tommy har aktivt bidragit till de europeiska WINNER och ARTIST4G-projekten, nationellt långsiktigt samarbete etablerat inom svenska SFF Wireless IP-projektet och Sverige-Kina samarbete inom VINNOVA-MOST IMT Advanced and Beyond-programmet, som gjort viktiga bidrag till utvecklingen av den mobila trådlösa 4th Generation (4G) 3GPP LTE standarden. Mobilt backhaul-nätverk behöver också förbättras för att stödja vidareutvecklade accessnät. På detta område har han lett projektet "Microwave backhauling för IMT Advanced and Beyond" (MAGIC).
http://projects.celtic-initiative.org/winner+
http://www.signal.uu.se/Research/PCCwirelessIP.html
http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/IMT-advanced-mobility.aspx
http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/MAGIC.aspx

Tommys huvudsakliga forskningsintressen är design och analys av fysiska-lager algoritmer, fleranvändarstöd, lobformning, resurstilldelning och samarbetande fler-antennsystem för access- och backhaul-nät, samt rörliga nätverk och satellitbaserade nätverk. Han har också ett intresse och industriell erfarenhet av utveckling av kärnnät. Han är koordinator och föreläsare i masterprogrammet Communication Engineering. Han är editor för IEEE Wireless Communications Letters, senior-medlem i IEEE och ordförande i det gemensamma Vehicular Technology / Communication / Information Theory Societies kapitlet inom IEEE Sverige.
http://www.mpcom.se
http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=vt_com_it

För mer information om pågående och avslutade projekt, klicka på "Samverkan och projekt" nedan. För en komplett publikationslista, se länk under "Länkar".

Öppna positioner:
Ingen för tillfället.

Välkommen att skicka in din förfrågan om möjligheter till forskarutbildning, post doc / forskartjänster, forskningsbesök och praktikplatser även om ingen öppen position annonseras. Jag kommer att läsa din e-post, men jag kan eventuellt inte svara om det inte finns en öppen position, på grund av mängden e-post.