henrikke_Henrikke_Baumann

Henrikke Baumann

  • Masterprogramansvarig, Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik
  • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation