Mångmiljonsatsning på nytt kompetenscentrum inom avancerad digitalisering

Bild 1 av 1
Jan Bosch, centrumledare Software Center
Jan Bosch, centrumledare på Software Center

Chalmers Software Center får bidrag från Vinnova på 36 MSEK för att etablera CoDig, Continuous Digitalization Competence Center. Investeringen kommer att bidra till att Sverige blir en ledande kraft inom den avancerade digitaliseringen genom att stärka och främja kompetensutveckling och utöka samarbeten med fler aktörer och företag.

Syftet med det nya kompetenscentrumet CoDig är att möjliggöra omvandlingen av den mjukvaruintensiva systemindustrin till en digitaliserad industri som fullt ut kan dra nytta av nästa generations dator- och kommunikationsinfrastruktur. Detta är särskilt relevant då en hållbar industri och digital samhällsomställning stärker Sveriges konkurrenskraft. Ny kunskap och teknik behöver utvecklas för att skynda på omställningen, och etableringen av centret kommer att bidra till att sätta Sverige och Europa på kartan som ledande inom digitalisering och teknologi.

- Tittar man på den globala utvecklingen så investerar andra länder utanför Europa väldigt mycket mer i digitala strukturer säger Jan Bosch, centrumledare på Software Center. Sverige har legat högt men tappar i Europa, och detta är vår chans att bli ledande inom den digitala utvecklingen igen. Den här typen av samarbetsytor skapar också nytta för fler och gör att vi kan bidra med vår kompetens på bred front i samhället.

Finansieringen kommer att användas för att stödja kompetensutveckling och etablera nya samarbeten. Nya partnerskap främjar kunskapsdelning och skapar möjligheter att utveckla nya banbrytande projekt. Centret kommer också att bjuda in ledande experter och forskare för att samarbeta och utbyta idéer. Denna öppenhet för extern kompetens kommer att hjälpa till att driva innovationen framåt, bland annat inom säkerhet.

- Ett exempel på den forskning vi bedriver är att stärka säkerhetsaspekten i industrins arbetssätt. I många fysiska produkter bor all intelligens i produktens mjukvara, och därför är det otroligt viktigt att mjukvaran är säker säger Jan Bosch.

Om Software Center

Chalmers Software Center, som grundades med stöd av 17 strategiska partners, är en viktig aktör inom forskning och utveckling av nya metoder inom programvaruteknik, data och AI. Med den nya finansieringen från Vinnova och utvecklingen av kompetenscentret CoDig tar Software Center nu sina ambitioner till nya höjder.

Software Center är organiserad under institutionen data och informationsteknik som är en integrerad institution mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Mer information

Jan Bosch
  • Professor, Interaktionsdesign och Software Engineering, Data- och informationsteknik

Skribent

Cecilia Kertes

Du kanske också är intresserad av