Chalmersstudenter och vårdchefer jobbar tillsammans med vårdens utmaningar

Bild 1 av 1
Utbildning

Det är två mycket olika kategorier av studenter som möts, för att skapa idéer till förbättringar inom vården. Det handlar dels om chefer inom vården som går en vidareutbildning på Chalmers, dels om ingenjörsstudenter på masternivå. Genom att arbeta med verkliga fall från vårdverksamheterna har masterstudenterna fått använda sina teoretiska kunskaper på riktigt – och samtidigt gett vårdcheferna värdefulla insikter.

I ett gemensamt projekt mellan Chalmers och Västra Götalandsregionen integreras två befintliga utbildningar på olika nivåer, för att skapa en korsbefruktning som i slutändan kan komma till nytta för patienter och samhället. Studenterna kommer från masterprogrammet Quality and Operations Management, medan de yrkesarbetande cheferna i Västra Götalandsregionen går en kurs i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Kursen ges av Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.

En av masterstudenterna som medverkat i den första omgången är Johan Blickhammar, som kommit en bra bit in i sina civilingenjörsstudier. Han ser positivt på det här sättet att samarbeta i utbildningen.

– Det var spännande! Dels på grund av Västra Götalandsregionen och vårdens viktiga samhällsfunktion, och att vi jobbade med befintliga och kommande utmaningar. Det var intressant att försöka applicera teori på verkliga problem och väldigt inspirerande att ta del av och bidra till regionens utveckling och förbättringsarbete.

Även i vanliga fall är det mycket kontakt mellan företag och studenter på Chalmers, men då handlar det om att få förståelse och samla kunskap om verksamheter och metoder för att lösa problem, menar Johan. Här skedde det på ett mer integrerat sätt.

– Detta initiativ skilde sig i det avseende att vi studenter jobbade i samverkan, och utväxlade kunskap med en verksamhet för att lösa nutida och framtida problem. Utmaningen låg främst i den komplexitet som ofta kommer med verkliga problem, att försöka identifiera de faktiska problemen och finna förslag för att bemöta dessa på ett praktiskt, effektivt och hållbart sätt, säger Johan Blickhammar, och tillägger:

– Förbättringskunskap handlar i mångt och mycket om problemlösning. Detta arbete har förstärkt insikterna av att kunskap, kommunikation och information är centrala vid problemlösning och förbättringsarbete.

"Bidrog med infallsvinklar som vi inte tänkt på"

Hans Gunnarsson är sektionschef inom den palliativa vården på Högsbo sjukhus, som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Från hans perspektiv ser han också fördelar med upplägget.

– Det kändes som en förmån att bli intervjuad av studenterna. De bidrog med infallsvinklar som jag inte tänkt på och som för mig var för givet taget, men som jag nu fick upp ögonen för att behöver förtydligas och förklaras. Det är lätt att tro att det man själv arbetar med och är van vid, det vet och kan också andra. Så det var adekvata frågor, som, ”när börjar processen och när slutar den”? De ställde många frågor som fick mig att tänka till och klargöra moment, aktiviteter och definitioner. Jag tyckte att de var snabbtänkta och insiktsfulla.

Han tar också med sig flera egna lärdomar:

– I ett sådant här kvalitetsförbättringsprojekt gäller det att vara noga med bakgrundsarbetet. Att det är väldigt viktigt att lägga tid på att definiera och förstå problemet som behöver förbättras, att stanna ett bra tag i planeringsfasen och inhämta olika perspektiv.

– Jag kände mig också gammal! Studenterna var snabba i både tanke och språk. Min engelska trodde jag var hyfsad – det tror jag inte längre. De pratade engelska helt obehindrat och verkade använda begrepp för kvalitetsutveckling naturligt. Jag blev imponerad av dem, säger Hans Gunnarsson.

Komplexa problem kräver många perspektiv

Studenten Johan Blickhammar menar att nutidens och framtidens utmaningar ofta handlar om den tekniska utvecklingen, och där har Chalmers en viktig roll att bidra till det omgivande samhället.

– Majoriteten av de problemformuleringar som vi blev presenterade för kunde relateras till digital transformation. För många verksamheter, inte bara Västra Götalandsregionen, innebär detta en stor förändring eftersom människor idag interagerar med tekniska lösningar i allt större utsträckning. Detta är ett komplext problem som bland annat kräver att många olika perspektiv tas i beaktning. Där tror jag att vi lösningsorienterade chalmersstudenter är en ypperlig källa att ta hjälp av!

Om samverkansprojektet

Projektet går formellt under namnet SMILLA, Småskaliga live case för att Integrera LivslångtLärande och Arbetslivsanknytning. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers och Västra Götalandsregionen och får finansiering av Vinnova Det leds av Ida Gremyr, professor vid avdelningen Service Management and Logistics, Patrik Alexandersson, föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI) och Andreas Hellström, universitetslektor och vetenskaplig ledare för CHI.

Läs mer om forskningsprojektet Smilla

Tidigare artikel om initiativet: Vårdchefer och ingenjörsstudenter antar vårdens utmaningar

Patrik Alexandersson
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation
Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson