Ministrar uppmärksammade förbättrat stöd för cancerberörda

Statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte det nyligen inrättade Kraftens hus i Stockholm, en mötesplats för cancerberörda som initierats av bland annat Chalmers/CHI.

Kraftens hus i Stockholm
Representanter från Kraftens hus samt stats- och sjukvårdsministern

Regionalt Cancercentrum Väst, patient- och anhöriggrådet och Chalmers/CHI initierade det första Kraftens hus i Borås 2017. Behovet av stöd återfinns runtom i Sverige och statsminister Ulf Kristersson samt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson uppmärksammade den nystartade verksamheten i Stockholm med ett platsbesök i början av november.

– I och med att allt fler överlever cancer och/eller lever med cancer som kronisk sjukdom, blir det också allt fler anhöriga och inte minst barn till föräldrar med cancer, som berörs av sjukdomen. Då krävs så mycket mer än själva cancerbehandlingen, menade statsministern, vilket gör att civilsamhällets aktörer, som Kraftens hus, får en stor och växande betydelse som mötesplats.

Samverkansplattformen CHI med Andreas Hellström som kontakt medverkar fortsatt som koordinerande forskningspart i projektet, med fokus på design, utvärdering och spridning.

 

Läs mer om Kraftens hus

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation