Examensdags i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Bild 1 av 1
Gruppfoto

Den sjunde omgången av 30-poängsutbildningen i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling avslutades 23-24 maj 2019 på Campus Nya Varvet. Deltagarna kommer från hela regionen och har alla, oavsett grundprofession, ett intresse för utveckling av hälso- och sjukvården.

​"Utbildningen har stärkt mig i mitt arbete och jag har nu en hel portfölj med redskap att använda i olika situationer", säger deltagaren Jette Stenberg, verksamhetsutvecklare på medicinkliniken på Kungälvs sjukhus.

Utbildningen, som bedrivs på kvartsfart, är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Centre for healthcare improvement (CHI) vid Chalmers och belyser organisations- och utvecklingsaspekternas betydelse för verksamheten. Genom att fokusera på hur värde skapas för dem som verksamheten är till för, och genom att arbeta med ständiga förbättringar, kan patientnöjdheten och kvaliteten höjas samtidigt som arbetsmiljön förbättras, oftast till en lägre kostnad. Patrik Alexandersson, utbildningsledare och centrumföreståndare på CHI, har tidigare arbetat som utvecklingschef på Kungälvs sjukhus och har en god förståelse för hur det är att bedriva verksamhetsutveckling i vården och vilka utmaningar det innebär.

- Centralt i vår tolkning av hur utvecklingsarbete bör bedrivas är att verkligen förstå vem vi är till för och dennes behov. Med behoven som utgångspunkt adderar vi komponenter som till exempel kunskap om variation, vikten av faktabaserade beslut och grundläggande teorier om hur förbättringar sker i praktiken. Kopplingen till praktiskt arbete är en av de mest uppskattade delarna hos deltagarna, säger Patrik Alexandersson.

Att utgå från kvalitet som strategi

En enig politik fattade 2017 beslut om att ställa om hälso- och sjukvården i VGR. Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är ett av fem delområden i omställningen och Karin Möller, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och programägare för delområdet förklarar vad satsningen innebär för regionen:

- Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling handar om att utgå från kvalitet som strategi. Även om vi har goda kliniska resultat i hälso- och sjukvården så finns där en oönskad variation och det är genom att jobba med att minska den som vi kan skapa en jämlik och resurseffektiv vård. Som jag ser det är det ett paradigmskifte att ha ett så tydligt fokus på kvalitet och förbättringar som VGR nu har, säger Karin Möller.  

Andreas Hellström, utbildningsledare och forskningsansvarig på CHI, har varit engagerad i utbildningen sedan den gavs för första gången 2004. Han märker också ett skifte i hur regionen i dag arbetar med, och fokuserar på, kvalitetsfrågor.
 
- Eftersom utbildningen bedrivs i så tät samverkan och dialog med regionen och de som går kursen, så blir det också en tidstypisk resa över vad som är aktuellt inom utveckling av hälso- och sjukvården. I och med omställningen så finns det nu också en uttalad prioritering från högsta ledningen som är väldigt värdefull för att samla alla de positiva utvecklingskrafterna i regionen, säger Andreas Hellström.
Lärande som gör skillnad för patienten

Efter två intensiva år har deltagarna fått med sig gedigen teoretisk kunskap och genom projektarbetet på den egna förvaltningen också omsatt kunskapen i praktiskt lärande. Rikard Roupe, en av deltagarna som till vardags är kardiolog på Alingsås lasarett, delar med sig av några insikter:

- Lägg mycket tid på att i

Patrik Alexandersson
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation
Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Cecilia Backström