Batteriforskare vid Chalmers uppmärksammas av kungen

Idag tillkännages att två batteriforskare på Chalmers tilldelas stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Forskarna Sajid Alvi och Johanna Xu är verksamma vid institutionen för fysik, respektive institutionen för industri- och materialvetenskap.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. Ändamålet är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendierna delas ut av H.M. Konungen vid en mottagning på Kungliga Slottet den 10 juni.

Av de tretton stipendietagare som utsetts för 2024, är två verksamma vid Chalmers. Sajid Alvi mottar stipendium för avancerade studier av nya material för mer uthålliga batterier, och Johanna Xu för forskning om batterier som både lagrar energi och bär last.

Läs mer om deras forskning i intervjuerna.

Forskning på hållbara batterier uppmärksammas av kungen

Sajid Alvi forskar på framtidens batterier, gjorda av natrium. Nu mottar han ett stipendium av Sveriges konung för sin forskning.

Johanna Xu tilldelas kungligt stipendium för forskning om strukturella batterier

Johanna Xu har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Hon får stipendiet för att forska vidare på utvecklingen av batterier som både lagrar energi och bär last.