Johanna Xu tilldelas kungligt stipendium för forskning om strukturella batterier

Bild 1 av 1
Johanna Xu.

Johanna Xu har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Hon får stipendiet för att forska vidare på utvecklingen av batterier som både lagrar energi och bär last.

– Det var otroligt glädjande och överraskande att få beskedet. En verklig ära! Det ger mig en stor motivationsboost för att fortsätta driva vår forskning framåt, säger Johanna Xu som är forskare i material- och beräkningsmekanik vid institutionen för industri- och materialvetenskap.

Johanna Xu tilldelas ett stipendium på 100 000 SEK för sin forskning om strukturella batterier, det vill säga batterier som utöver att lagra energi även kan bära last. Tack vare dessa egenskaper har materialet stor potential att bidra till hållbara och effektiva lösningar för energilagring, bland annat inom transportsektorn.

– Till exempel skulle taket på en elbil kunna lagra elektrisk energi och samtidigt fungera som en strukturell komponent. Detta möjliggörs genom att kolfibrer fungerar som batterielektroder och samtidigt utgör ett utmärkt strukturmaterial. När dessa kombineras med en typ av jonledande polymer får vi ett multifunktionellt energilagrande kompositmaterial, säger Johanna Xu.

Johanna Xu arbetar i en tvärdisciplinär forskargrupp ledd av Leif Asp som är professor vid institutionen för industri- och materialvetenskap.

– Vårt gemensamma mål är att bidra till att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan samtidigt som vi ökar effektiviteten och prestandan hos elektrifierade lastbärande system, säger hon.

Stipendiet kommer att ha stor betydelse för gruppens fortsatta forskning och möjliggöra ytterligare framsteg inom strukturella batterier, menar Johanna Xu.

– Det här stipendiet ger mig möjligheten att genomföra utbytesresor för att utöka våra samarbeten med amerikanska universitet. Vi kommer även att fortsätta utveckla prototyper för industriella sammanhang så att vi kan accelerera våra forskningsframsteg och öka våra chanser att göra verklig skillnad inom främjandet av hållbar energilagringsteknologi.

Stipendiet delas ut vid en mottagning i Bernadottebiblioteket i Stockholm den 10 juni 2024.

Mer info

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö syftar till att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. För att tilldelas ett stipendium ur stiftelsen behöver man bli nominerad.

Johanna Xu
  • Forskare, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Julia Romell