Forskning på hållbara batterier uppmärksammas av kungen

Sajid Alvi forskar på framtidens batterier, gjorda av natrium. Nu mottar han ett stipendium av Sveriges konung för sin forskning.

I den pakistanska byn Passu, som är forskaren Sajid Alvis uppväxtplats, finns ingen elektricitet under vinterhalvåret. Pakistan är till allra största del ett varmt land och därför är ellösningarna inte utvecklade för denna kalla plats, som ligger alldeles intill Himalays och Karakoams höga bergstoppar.

–  I Passu fick vi vattenkraft för cirka tjugo år sedan, innan dess fanns där ingen elektricitet. Dessa vattenkraftsstationer fungerar bara på sommaren, så hållbara energilösningar har länge varit något jag funderat över. Ju mer jag jobbar, desto mer ser jag att jag försöker lösa min hemstads problem. En av anledningarna till att jag sökte mig till Sverige för studier är att Passu är lika kallt som Sverige, men här finns lösningarna på plats. Min masteruppsats vid Stockholms universitet om porös keramik för gasfiltrering ledde mig exempelvis till att konstruera en pilotanläggning för en fast biogasreaktor för matlagning i min by, som ett sätt att komma bort från vedeldade spisar, säger Sajid Alvi.

Sajid Alvi
Sajid Alvi. Foto: Lisa Gahnertz, Chalmers

Natriumbaserade batterier

Efter doktorandstudier vid Luleå tekniska universitet, forskar Sajid Alvi idag i Patrik Johanssons forskargrupp på institutionen för fysik på Chalmers. Hans fokus är att skapa högre energidensitet i natriumjonbatterier för stationära batterilager, genom att använda  legeringsanoder av råvaror som finns i rikliga mängder. Dessa batterier klarar mycket kalla miljöer och skulle exempelvis kunna laddas upp med hjälp av förnybar energi, för att sedan användas för att förse invånarna i Passu med el. Natriumjonbatterier är också under utveckling av bilindustrin för elbilar med kort räckvidd.

Sajid Alvi får nu ett stipendium av stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för sin forskning. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Uthålliga leveranskedjor

Elektrifiering och batterier är idag på allas läppar. Sajid Alvi påpekar att för att skapa uthålliga leveranskedjor, som skapar ett mindre koldioxidavtryck, behöver vi ha batteriernas råvaror tillgängliga i vår närmiljö. I Sveriges fall kan det handla om att ta fram batterier gjorda av just natrium, träderivat eller olika legeringar. På så sätt blir vi även mindre beroende av länder där batterimetaller vanligtvis utvinns. Där kan tillgången präglas av politiska situationer, eller att utvinningen sker på ett ohållbart sätt för människa och miljö.

–  En av mina drivkrafter är att försöka se de stora sammanhangen. Inom akademin blir det lätt så att vi jobbar med uppfinningar, inom väldigt fokuserade områden, men om man lyfter blicken och ser hur allt hänger ihop, så kan man lätt se att man rör sig mot innovation. Jag tror också att när det kommer till batteriforskning så behövs det mer tvärvetenskaplig forskning, där olika avdelningar samarbetar med varandra. Varje sektion av batteriet är en värld för sig.

Mottagning på slottet

De stipendiepengar Sajid Alvi mottar från kungens stiftelse kommer att gå till studier av batterimaterial på synkotronanläggningar, såsom MAX-IV i Lund, och deltagande i batterikonferenser för att bygga nätverk och kunskap.

–  Det känns smått overkligt och en smula överväldigande att uppmärksammas av kungen. Det är verkligen en stor ära! säger Sajid Alvi, som tillsammans med stiftelsens övriga stipendiemottagare för 2024 kommer att motta priset av Hans Majestät Konungen under en ceremoni på slottet den 10 juni.

Kontakt

Sajid Alvi
  • Doktor, Materialfysik, Fysik

Skribent

Lisa Gahnertz