Det här är Sveriges bästa nybyggda bostad

Bild 1 av 2
Kollage: Tegelhus och grönska. Interiör med trävägg. Foto: Förstberg Ling/Markus Linderoth
Fasad på radhus i tegel
Kollage: Det vinnande projektet på Celsiusgatan med den gröna innergården där boende själva skapar sina trädgårdar. Th: Interiör med exempel på material och detaljer av mycket hög klass. Foto: Förstberg Ling/Markus Linderoth

Med en stram tegelfasad som möter intilliggande gator och rum stadsmässigt – men med ett kontrasterande livfullt och grönt gårdsrum, uppförda i massivträ och med omsorg om material och detaljer. De nybyggda stadsradhusen på Celsiusgatan i Malmö har gjort Förstberg Ling arkitekter till vinnare av CBA:s bostadspris 2023.

Förstberg Ling, med arkitekterna Björn Förstberg och Mikael Ling, är både arkitekt och beställare för de tolv radhusen i tegel på Celsiusgatan i Malmö, projektet som tilldelats CBA:s bostadspris 2023 för “synnerligen hög arkitektonisk kvalitet”. Juryn hänvisar till stor omsorg om material och detaljer, stora rumsliga värden och projektets innovationsgrad med med hållbara material och hög kvalitet i husens alla delar. 

Att arkitekten även är byggherre är något som Ola Nylander, professor och föreståndare vid CBA, Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, menar kan ha spelat roll för den höga kvaliteten.

 – Det har länge byggts mycket, snabbt och tyvärr rätt dåligt i Sverige. Här ser vi ett exempel på motsatsen vilket resulterat i en mycket hög klass på materialval och detaljer interiört och exteriört och i rumsutformning och rumsorganisation. Ett svenskt bostadspris är ett sätt för branschen och akademin att tillsammans lyfta fram betydelsen av arkitekturkvalitet för boende och bostad, säger Ola Nylander.

Juryn, utsedd av CBA i samråd med Sveriges arkitekter, består av arkitekterna Stina Johansson, Witte Sundell arkitekter, Bengt Carlsson, Stadsarkitekt Jönköping, Monika Jonson, lektor Lunds arkitektskola samt Ola Nylander, professor och föreståndare för CBA, Chalmers. Deras motivering lyder:

“För synnerligen hög arkitektonisk kvalitet. Rumsutformning och rumssamband har kvaliteter som rundgång, axialitet, vackert formade rum och rum med extra hög takhöjd. Huset är byggt av massivträ som exponerats i samtliga rum och det finns stor omsorg om material och detaljer. Interiören är uppbyggd av generella rum, där även uterummen på de övre planen följer modulordningen. I planlösningen finns olika nivåer, öppningar där materialens egenskaper bidrar till stora rumsliga värden.

Radhusen med fasader i tegel, är tre våningar höga och möter intilliggande gator och rum stadsmässigt. Gårdsrummet är en kontrast till den strama utsidan och ett livfullt grönt rum, där de boende själva skapat sina trädgårdar. Parkeringskraven har lösts genom att ett av rummen på gatuplan kan vara ett garage. För de hushåll som inte har bil fungerar rummet som bostadsrum, förråd eller verkstad. Massivträ är ett hållbart material och tegelfasaderna är murade med KC-bruk för att möjliggöra återbruk. Juryn anser att projektet är innovativt med hållbara material och hög kvalitet. Det är också innovativt att arkitekten är byggherre och har valt att satsa på hög kvalitet i husens alla delar. “

Om priset
Bostadspriset 2023 delas ut till ett projekt som är inflyttat mellan 1 januari 2021 till 31 december 2022. Genom att dela ut bostadspriset vill CBA stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige. Priset delas av arkitekt och byggherre och lyfter fram ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk klass, med fokus på boendekvaliteter, innovation och en väl löst planlösning. Centralt för bostadspriset är kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om de övriga fyra nominerade bidragen

 

Ola Nylander
  • Professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk

Du kanske också är intresserad av