De är nominerade till bostadspriset 2023

Bild 1 av 1
Kollage av bilde på olika nybyggda bostäder
Juryn bedömer bland annat hur innovation och kvalitativa designlösningar bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet i de nominerade bostadsprojekten.

I mitten på november delas Bostadspriset ut och gemensamt för de fem nominerade slutkandidaterna är hög boendekvalitet med stor omsorg om detaljer och material, och hög innovationsnivå ur olika aspekter.

Centrum för boendets arkitektur på Chalmers, delar den 16 november för första gången ut CBA’s bostadspris för att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige.  Utmärkelsen går till ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk klass och bland de nominerade bidragen finns både flerfamiljshus, radhus samt fristående villor.

 – Vi vet att det är möjligt att skapa och bygga bostäder som sätter den boende i fokus, bostäder som ökar livskvaliteten och ger ett mervärde för de som bor där. Genom att dela ut CBA’s bostadspris lyfter vi fram goda exempel där man lyckats med just detta, säger Ola Nylander, professor och föreståndare för CBA vid Chalmers.

Värdskapet för det prestigefyllda priset har övertagits från Sveriges Arkitekter som fram till 2021 delade ut Sveriges Arkitekters Bostadspris.

De nominerade

Två trähus i tallskog
Bild: Robin Hayes, Brunnberg & Forshed arkitektkontor

Hyresrättsvillor på Källsprångsvägen, Viskafors

Arkitekt Brunnberg & Forshed arkitektkontor, byggherre Viskaforshem

Projektet nomineras för bra planlösningar med klassiska kvaliteter i rumsutformning och rumssamband. Husen är byggda i massivträ som exponeras interiört i väggar och tak. Exteriört och interiört finns vackra och omsorgsfullt gjorda detaljer. Alla rum har ljus från två väderstreck. Det finns två uteplatser med morgon och kvällssol. Fasaderna är av cederspån. Spröjsade fönster och sadeltak är en fin koppling till planlösningens klassiska upplägg.

Juryn anser att det är innovativt att ett litet allmännyttigt bostadsbolag satsar på hållbara material och hög kvalitet. Det är också innovativt att bygga hyresrättsvillor och skapa en möjlighet till boende i eget hus, även för hushåll som inte kan eller vill köpa en bostad.

Tegelradhus
Bild: Ola Nylander

Kv Notskriften, Eskilstuna

Arkitekt Joliark AB, beställare Reinhold Gustafsson

Projektet nomineras för ett väl genomfört bostadsprojekt med omsorg om detaljer kring uteplatser, gårdsrum, fasaduttryck, samt väl utförda planlösningar. Projektet visar på skicklig hanteringen av material och detalj, och har tektonisk stringens. Radhus på radhus ger en bra skala, fyra våningar, och löser elegant loftgångens insynsproblematik då sovrummen ligger på det övre planet. Bostäderna ligger samlade i två längor kring en fint gestaltad gård där närheten i till Eskilstunaån är en tillgång för alla lägenheter.

Juryn anser att projektet på ett innovativt sätt visar på radhusets möjlighet att skapa höga bostadskvaliteter. Juryn vill också lyfta fram värdet av bra samarbete mellan en kvalitetsmedveten beställare och en arkitekt med lång och gedigen erfarenhet av bostadsritande.

Bostadshus i grönska
Bild: Felix Gerlach, Fojab

Projekt Gränden, Lund

Arkitekt Fojab, byggherre LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB

Projektet Gränden nomineras för respektfullt förnyande av en stadsdel från miljonprogrammet. Juryn anser att projektet elegant skapar nya bostäder på en plats som tidigare varit för biltrafik och parkering. Projektet tillför en ny hustyp som samverkar i skala och uttryck med de befintliga lamellhusen från 1960-talet. Bostäderna är långsmala för att minimera antalet trapphus. På normalplanet har merparten av lägenheterna ljus över hörn. Det är av stort värde att LKF, ett allmännyttigt bostadsbolag, satsat på arkitekturkvalitet för att utveckla ett miljonprogramsområde.

Juryn anser att projektet på ett innovativt sätt visar möjligheter för en transformering av miljonprogrammet.

Grått flerfamiljshus
Bild: Johan Eldrot

RAW Rosendal, Uppsala

Arkitekt Johan Berg, byggherre RAW Property AB

Projektet RAW Rosendal nomineras för skapandet av flexibiltet i ett flerfamiljshus. Inom en given volym kan de boende själva förverkliga sin idéer och drömmar om hur de vill utforma sin lägenhet. Till lägenheterna i gatuhuset hör en stor balkong. Den blir särskilt i de mindre lägenheterna en tillgång. Balkongerna vetter ut mot en gemensam gård.

Juryn anser att projektet på ett innovativt sätt visar kvaliteterna med flexibilitet och hur det positivt påverkar de boende och det mervärde det skapar. Tillkomsten av projektet är avhängigt det stora engagemang den medverkande arkitekten har från idé, genom hela processen, fram till det färdiga resultatet.

Tegelradhus
Bild: Markus Linderoth, Förstberg Ling

Radhus FL057, Malmö

Arkitekt Förstberg Ling, beställare Förstberg Ling

Projektet Radhus FL057 nomineras för hög klass på arkitektur i fasad och interiör. Rumsutformning och rumssamband har kvaliteter som rundgång, axialitet, vackert formade rum och rum med extra hög takhöjd. Huset är byggt av massivträ som exponerats i samtliga rum och det finns stor omsorg om material och detaljer är. Radhusen med fasader i tegel, är tre våningar höga och möter intilliggande gator och rum stadsmässigt. Mot gatan kan lägenheterna slutas helt vid tillfällen då man inte vill ha insyn i de sociala delarna av bostaden.

Juryn anser att projektet är innovativt med hållbara material och hög kvalitet. Det är också innovativt att arkitekten är byggherre och har valt att satsa på hög kvalitet i husens alla delar.

Om priset

CBA, Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, kommer att dela ut CBAs bostadspris vartannat år med start i november 2023. Priset belönar ett nybyggt svenskt bostadsprojekt som är inflyttat under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2022, och priset delas av byggherren och arkitekten. Totalt nominerades 31 bostadsprojekt och av dessa projekt har juryn enats om fem kandidater som bäst uppfyller kriterierna för hög boendekvalitet. Vinnaren presenteras och får motta priset på  CBAs bostadsdag den 16 november.

Juryn som tar sig an uppgiften att bedöma de nominerade projekten ska särskilt beakta boendekvaliteter och en väl löst planlösning. De ska också beakta bostadsprojektets innovationer och kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet.

I juryn, som utsetts av CBA i samråd med Sveriges arkitekter, ingår arkitekterna Stina Johansson, Witte Sundell arkitekter, Bengt Carlsson, Stadsarkitekt Jönköping, Monika Jonson, lektor Lunds arkitektskola samt Ola Nylander, professor och föreståndare för CBA, Chalmers.

Kontakt:

Ola Nylander
  • Professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk