Kemiteknik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Tackla framtidens stora utmaningar som framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbildning som kombinerar kemi, matematik och teknik. Du kommer att formulera problem och effektivt lösa dem för att utveckla allmännyttiga produkter och tjänster. Samhället och flera olika branscher i näringslivet, inte bara kemiindustrin, är i stort behov av den här typen av ingenjörer.

Utbildningens innehåll

Kemiingenjörens kunskaper är absolut nödvändiga för att framställa nya bränslen, råvaror till industrin, kunna bidra till en ren och effektiv produktion samt hållbara produkter. Som civilingenjör kan du också ta en ledande roll inom både produktnära och grundläggande forskning inom det breda kemi- och kemiteknikområdet.

Programmets första år ägnas främst åt kemi- och matematikkurser; hörnstenar i kompetensen hos en civilingenjör i kemiteknik. Under det första året introduceras även själva ämnet kemiteknik och dess betydelse för miljö och samhälle. Medan kurserna i kemi främst handlar om fenomen som händer på atom- eller molekylskala handlar kemiteknik om hur kemin tillämpas i en mycket större skala. Du läser även en fysikkurs under det första året.

Under det andra läsåret följer fler kemitekniska kurser, du lär dig till exempel hur destillationskolonner och värmeväxlare fungerar, samtidigt som kemin fördjupas. Här kommer du att få en introduktion till utformning och drift av stora processanläggningar i kemisk industri, samt lära dig hur kemi görs i en industriell skala. Det tredje året läser du ytterligare kurser i kemiteknik för att bättre förstå de industriella processerna, till exempel energiteknik. Dessutom ingår kurser i miljöledning och hållbar utveckling, polymer- och kolloidkemi samt analytisk kemi. Årskurs tre avslutas med ett kandidatarbete som fokuserar på ett aktuellt forskningsområde där du också tränar generella ingenjörsmässiga färdigheter i projektarbete.

De sista två åren väljer du ett av flera möjliga masterprogram som ger fördjupning inom ett kemitekniskt ämnesområde och som avslutas med ett vanligtvis individuellt examensarbete. Du har även möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Eftersom kandidat- och examensarbeten är kopplade till riktiga forskningsprojekt får du en hög vetenskaplig kvalitet i dina studier, och masterkurserna på avancerad nivå ger dig spetskompetens inom ditt valda specialintresse.

Jag uppskattar fokuset på tekniska tillämpningar av kemin, vilket gör att läromålen känns relevanta för en framtida ingenjör

Adamstudent

Arbetsområden

Som civilingenjör i kemiteknik får du kunskaper du behöver för att jobba inom alla stadier i framställningen av en produkt eller process. Arbete hittar du i allt från läkemedels- till processindustrin; exempelvis inom livsmedels-, massa- och pappersindustri, samt inom den offentliga verksamheten. Därmed varierar arbetsuppgifterna och kan bestå av allt från utveckling av processanläggningar, där olika typer av produkter tillverkas, till ledning och drift av anläggningarna.

Andra arbetar med försäljning och marknadsföring av produkter eller med miljö- och hållbarhetsfrågor. Beroende på specialisering kommer du att kunna arbeta som analytisk kemist, konstruktör, konsult, miljöingenjör, utvecklingsingenjör, synteskemist, säljare, produktspecialist, produktutvecklare, processingenjör och mycket annat. Du hittar civilingenjörer i kemiteknik på så olika företag som AstraZeneca och Volvo samt givetvis inom processindustrin i Stenungsund och i massa- och pappersbranschen. Efter dina studier kan du också välja att forska på universitet eller högskola.

Hedvig gör Västsverige mer hållbart

Hedvig Pollak är en av de drivande krafterna bakom ett initiativ som ska göra Västsverige mer hållbart och miljövänligt.

Han jobbar med sitt favoritsnacks

Bruno Lindberg trodde först att han skulle bli forskare när han började plugga på Chalmers, men karriären tog en annan vändning.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)