NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnNANOTECHNOLOGY, MSC PROGR
 • ProgramkodMPNAT
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2021/2022
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2021/2022

Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: 4 obligatoriskt valbara kurser från år 1 och 2 måste väljas. Kurserna FKA173, KBT120, KFK022, KOO093, MCC075, och TIF181 rekommenderas i år 2. (BBT055, FKA173, FMI036, FMI040, KBT036, KBT120, KFK022, KFK150, KOO093, KPO041, MCC015, MCC075, MCC115, MCC130, TIF106, TIF181) 4 av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: Dessa kurser rekommenderas för en inriktning mot kvanteknik (FKA091, FKA173, FMI036, MCC015, MCC075, MCC155, TIF106)
 • 3 Rekommendation: Dessa kurser rekommenderas för en inriktning mot kemi och biokemi (BBT055, KBT026, KBT036, KBT120, KFK022, KFK150, KOO093, KPO041, KPO045, KTK096)
 • 4 Rekommendation: Dessa kurser rekommenderas för en inriktning mot tillverkningsteknik för nanosystem (FMI040, KBT120, MCC080, MCC115, MCC130, MCC170, MKM110, RRY070, TIF181, TIF300)
 • 5 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (KFK150, TIF300)
 • 6 Rekommendation: Kursen överlappar med grundläggande analytisk kemikurser, KAM010, KBT241 eller motsvarande, och kan därför inte ingå i masterexamen om sådan kurs lästs på kandidatnivå. (BBT055)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.