Kursplan för Avancerad organisk kemi

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced organic chemistry
 • KurskodKBT036
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30112
 • Max antal deltagare35
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 14 Mar 2022 fm J
 • 10 Jun 2022 em J
 • 16 Aug 2022 fm J
0207 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Allmänna kunskaper i kemi motsvarande Kemi med biokemi (KBT250, KBT255, KBT260). Kunskaper om organisk kemi motsvarande Oorganisk och organisk kemi (KOK081).

  Syfte

  • Att ge en djupare mekanistisk förståelse för området organisk kemi.
  • Att utöka studentens repertoar av organiska reaktioner med metallorganisk kemi, pericykliska reaktioner, organisk fotokemi, radikalreaktioner, asymmetrisk syntes, organiska reaktioner som involverar aminer och fosforföreningar, samt bildandet av kol-kolbindning.
  • Att tillhandahålla experimentella färdigheter i syntetisk organisk kemi och analys av organiska föreningar

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • att föreslå reaktionsmekanismer för reaktioner som ingår i kursen samt att applicera denna kunskap på andra organiska reaktioner
  • att kunna föreslå en flerstegssyntes utav en liten organisk molekyl
  • att kunna utföra en flerstegssyntes i praktiken, även att kunna hantera luftkänsliga reagens
  • ha kunskap och praktisk erfarenhet av olika metoder för upprening som används i organisk syntes
  • ha kunskapen att analysera produkter från en organisk reaktion med hjälp av 1H NMR och IR tekniker
  • ha en viss inblick i den organkemiska litteraturen, och att kunna skriva en experimentaldel till en artikel enligt gällande praxis

  Innehåll

  Bildandet av kol-kol bindningar, pericykliska reaktioner, organisk fotokemi, metallorganisk kemi, organokatalys, asymmetrisk syntes och reaktioner med fosfor, bor och kväveföreningar. Dessutom får eleverna arbeta med ett urval av moderna reagens och metoder på laboratoriet.

  Organisation

  Kursen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationsdelen av kursen består av ett projekt med en flerstegssyntes som utförs i grupper av två.

  Litteratur

  Clayden, Greeves, Warren: Organic Chemistry, Oxford University Press, valfri upplaga.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen och godkänd labkurs (labrapport och muntlig presentation).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.