MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnMATERIALS CHEMISTRY, MSC PROGR
  • ProgramkodMPMCN
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2023/2024
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-08 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser årskurs 2. (KBT121, KBT192, KBT245, KOK032, KTK042, MTT081, TIF050)
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.