Kursplan för Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTailored materials and commercialisation aspects
 • KurskodMTT081
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design, Teknisk fysik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 09 Jan 2024 fm J
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0212 Projekt, del B 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i materialvetenskap/materialteknik behövs.

  Syfte

  Ökande krav på egenskaper såsom låg vikt, stabilitet vid hög temperatur, hög belastning, nötningsbeständighet, bio-kompatibilitet etc. har resulterat i utvecklingen av ett brett spektrum av avancerade tekniska material. Flera av dessa moderna typer av material (nanostrukturerade material inklusive katalysatorer, kompositer, titan som biokompatibelt och lätta konstruktionsmaterial , etc.) kommer att diskuteras. Syftet är att införa material från forskningsfronten för området materialvetenskap och materialteknik och att visa hur olika materialkoncept kan användas för att uppnå nya och/eller förbättrade materialegenskaper för att möjliggöra nya produkter. Parallellt med de olika materialkoncept kommer kommersialiseringsaspekter diskuteras för att ge kunskap om immaterialrätt och innovationsstrategier (När vet jag att jag har en affärsidé? Ska jag publicera mina resultat eller ansöka om ett patent? Vilka krav ställs på mig när jag väljer att starta ett företag?)

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - beskriva de olika materialkoncept och deras kritiska delar

  - beskriva designstrategi

  - relatera de förbättrade egenskaper till mikrostrukturen av material

  - kommentera begränsningar i applikation och exemplifiera några av de kompromisser som ingår

  - beskriva olika strategier för att skydda en innovation 

  - analysera tekniska innovationer och marknader och förstå hur kundvärde kan skapas

  Innehåll

  Avancerade tekniska material som nanostrukturerade material, metalliskt skum, magneter, etc. kommer att diskuteras med hjälp av exempel från den senaste utvecklingen och pågående forskning. Parallellt med de olika materialkoncept kommer kommersialiseringsaspekter behandlas för att ge kunskap om immateriella och innovationsstrategier.

  Organisation

  Kursen kommer att delas upp i föreläsningar, hemuppgift/övningar och ett projektarbete som kombinerar material och kommersialiseringsaspekter. Dessutom kommer att ges en rad presentationer av företagsrepresentanter och entreprenörer.

  Litteratur

  Specifik litteratur kommer att nämnas/delas ut.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen och godkänt projektarbete (betygsätts) krävs för godkännande.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.