Kursplan för Individuell projektkurs i materialkemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual project in materials chemistry
 • KurskodKBT305
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30129
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp15 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30111
 • Max antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 30112
  • Max antal deltagare5
  • Sökbar för utbytesstudenterNej

  Poängfördelning

  0117 Projekt 15 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Engelska
   • Anmälningskod 30133
   • Max antal deltagare5
   • Sökbar för utbytesstudenterNej

   Poängfördelning

   0117 Projekt 15 hp
   Betygsskala: UG
   15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Engelska
    • Anmälningskod 30134
    • Max antal deltagare5
    • Sökbar för utbytesstudenterNej

    Poängfördelning

    0117 Projekt 15 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Kurstillfälle 6

     • Undervisningsspråk Engelska
     • Anmälningskod 30135
     • Max antal deltagare5
     • Sökbar för utbytesstudenterNej

     Poängfördelning

     0117 Projekt 15 hp
     Betygsskala: UG
     0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp

      Examinator

      Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

      Kurstillfälle 7

      • Undervisningsspråk Engelska
      • Anmälningskod 30136
      • Max antal deltagare5
      • Sökbar för utbytesstudenterNej

      Poängfördelning

      0117 Projekt 15 hp
      Betygsskala: UG
      0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

       Examinator

       Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

       Behörighet

       Grundläggande behörighet för avancerad nivå
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Särskild behörighet

       Engelska 6
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Kursspecifika förkunskaper

       Kandidatexamen Kemiteknik, Bioteknik, eller motsvarande. Specifika förkunskaper som krävs för att genomföra det individuella projektet som bedöms av examinator och handledare för projektet.

       Syfte

       Kursen ska möjliggöra för teknologen att genomföra ett individuellt projektarbete på avancerad nivå inom högskola, industri eller andra sektorer av samhället. I kursen ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper inom ett begränsat område av materialkemi. Projektarbetet syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt och till att studenten ska lära känna en miljö som är representativ för en del av den framtida arbetsmarknaden.

       Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

       • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
       • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
       • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
       • integrera och utveckla kunskap och färdigheter inom den valda problemställningen
       • genomföra laborativt och/eller teoretiskt arbete för att nå fram till projektets målsättningar
       • sammanställa och tolka laborativa och/eller teoretiska resultat
       • avrapportera projektets resultat och hur dessa överensstämmer med projekt- och effektmål, i skriftlig och muntlig form

       Innehåll

       Innehållet kan variera, men skall vara definierat vid projektets start. Projektet ska ha tydlig karaktär av utvecklings- eller forskningsarbete.

       Organisation

       Projektet kan genomföras inom en akademisk institution eller inom lämplig industri eller liknande. Det skall finnas en ansvarig handledare, som ska ge studenten det stöd som krävs för att genomföra projektet inom givna ramar. Det är upp till en enskild student att, tillsammans med tänkt handledare, organisera ett enskilt projekt. Projektets organisation och innehåll ska godkännas av examinator och handledare innan arbetet påbörjas.

       Litteratur

       Studenten förväntas i att tillsammans med handledaren inhämta nödvändig litteratur för att genomföra projektarbetet.

       Examination inklusive obligatoriska moment

       Examination sker genom en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation av projektet vid ett seminarium.

       Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

       Kursplanen innehåller ändringar

       • Ändring gjord på kurstillfälle:
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 7]
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 1]
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 6]
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 5]
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 4]
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 2]
        • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Leion (leion) till Bo Albinsson (balb) av Viceprefekt
         [Kurstillfälle 3]