Kursplan för Kärnkemi

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNuclear chemistry
 • KurskodKBT192
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30114
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2023 fm J
 • 03 Jan 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 3

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30137
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2024 em J
 • 04 Jun 2024 fm J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Mastersprogrambehörighet med genomgångna kurser motsvarande oorganisk kemi, termodynamik och fysikalisk kemi är en fördel

Syfte

- ge kunskap om ursprung och effekt av joniserande strålning, strålskydd och användandet av radioaktiva ämnen
- hjälpa studenterna att tänka kritiskt
- ge kunskap om detektering och mätning av joniserande strålning
- lära ut praktiskt radiokemiskt laboratoriearbete

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- kunskap om olika sönderfall, beräkning av sönderfallsenergier och rekylenergier
- kunskap om radioaktiva sönderfall kinetiklagar
- kunskap om mätning av α-, β- och γ-strålning samt utvärdering och tillämpning av statistiska regler
- kunskap om strålskydd, inklusive skärmning och effekter på människa och materia
- kunskap om aktinidernas kemi
- kunskap om framställning av radionuklider
- kunskap om användning av radioaktiva nuklider i kemisk och radiokemisk forskning
- kunskap om radioanalytisk kemi
- kunskap om supertunga grundämnen

Innehåll

Kursen kommer innehålla både teoretiska och praktiska övningar relaterade till joniserande strålning, dess detektering och påverkan på materia. Vi kommer behandla ämnen som spänner från strålningens uppkomst, d.v.s. kärnans instabilitet, till dess detektering och materieinteraktion. Därtill kommer vi diskutera olika tillämpningar av joniserande strålning såsom t.ex. miljöövervakning och inom medicinen.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och praktiska laborationer.

Litteratur

Choppin, Liljenzin and Rydberg, "Radiochemistry and nuclear chemistry", 4th edition, ISBN: 9780123978684; Karlsruhe Nuclide folding map with booklet, ISBN 978-3-0-038392-2.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i två delar. En del med ett minimum av hjälpmedel, en del med stöd av kurslitteraturen. Laborationer måste vara godkända för att få slutbetyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.