Kursplan för Byggnadsakustik och samhällsbuller

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding acoustics and community noise
 • KurskodVTA125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38115
 • Max antal deltagare27
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i akustik (t.ex. 'Introduktion till audioteknik och akustik').

Syfte

Med tanke på de existerande miljöproblem som beror på trafik, ger kursen möjlighet att specialisera inom ett område av ökande vikt. Kursen fokuserar på byggnadsakustik och samhällsbuller och är tänkt för studenter som redan har utbildning inom akustik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå och förklara fysiken bakom ljudutbredning utomhus
 • Förstå och förklara fysiken bakom ljudutbredning i byggnader
 • Tillämpa modeller och verktyg för att prediktera byggnaders akustiska prestanda och kritiskt utvärdera resultaten
 • Tillämpa avancerade modeller och verktyg för att prediktera ljudutbredning utomhus
 • Förstå och använda standarder inom områdena för byggnadsakustik och ljudutbredning utomhus
 • Definiera och analysera kraven för en god akustisk miljö inomhus och utomhus.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar

Trafikbuller:
 • Fysiken bakom ljudutbredning utomhus, inklusive meteorologiska förhållanden, markimpedans och skärmar
 • Beräkningsmetoder för ljudutbredning utomhus
 • Trafikbullerkällor. Beskrivning av huvudkällorna (t.ex. däck-vägbuller, buller från tåg)
 • Standarder och lagstiftning gällande trafikbuller samt framtida europeisk bullerpolicy
 • Trafikbuller och stadsplanering.
Byggnadsakustik:
 • Beräkningsmetoder för ljudisolering hos ändliga och obegränsade plattor, dubbelväggar, fönster och dörrar
 • Buller från installationer inomhus, såsom för värme, ventilation och luftkonditionering, och hissar, vattenledning, etc.
 • Standarder och lagstiftning gällande byggnadsakustik.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar, projektarbete.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.