jf_Jens_Forssén

Jens Forssén

  • Biträdande professor, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Jens är biträdande professor på avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Vibroakustik, på Chalmers. Hans forskningsområde är ljudutbredning utomhus. Forskningen handlar huvudsakligen om fysikalisk modellering och numeriska metoder, men mätningar är också en viktig del.

Bland forskningsämnena finns generell utomhusakustik, dvs inverkan av meteorologi, terrängprofil och markegenskaper; ljudutbredning i stadsmiljö; ljudutbredning till innergårdar; väg- och tågtrafikbuller; vindkraftbuller; bullerskärmar; bullerskärmars effektivitet under inverkan av turbulens; statistiska parametrar för (akustiska) ljudlandskap i städer samt ljudsimulering (auralisering) av vägfordon och urbana akustiska ljudlandskap.