Kursplan för Partiella differentialekvationer, projektkurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPartial differential equations, project course
 • KurskodTMA632
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. Kurstillfället ges enligt plan vartannat år. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20147
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Partial differential equations - first course or equivalent knowledge.

Syfte

The course aims at giving a solid introduction to modern theoretical and computational methods for ordinary differential equations (ODE) and partial differential equations (PDE) with training both in theoretical modeling and computational simulations.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- use and (to some extent) develop software for solving numerically a choice of ODE and PDE. - in a written report document the model description, the mathematical theory, the numerical models/algorithms, error analysis and numerical examples. - make an oral presentation of a theoretical and computational investigation.

Innehåll

Duality and adjoint operators. Stability and duality based a posteriori error analysis for ODE. Stability and duality based a posteriori error analysis for PDE. Adaptivity. Computational methods for various types of PDE such as diffusion, convection-diffusion, reaction-diffusion, wave propagation, fluid flow, electromagnetics, and fluid-structure interaction.

Organisation

Some introductory lectures and supervision of projects.

Litteratur

Computational Differential Equations, K. Eriksson, D. Estep, P. Hansbo and C. Johnson, Studentlitteratur/Cambridge University Press, 1996. MATLAB, Octave, Puffin/Dolfin (www.bodysoulmath.org), COMSOL MultiPhysics.

Examination inklusive obligatoriska moment

Two compulsory projects. Oral and written presentations of the projects.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-12-09: Examinator Examinator ändrat från Mihaly Kovacs (mihaly) till Stig Larsson (stig) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 av UBS/UOL