Kursplan för Entreprenörskap som samhällsförändring

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEntrepreneurship as social change
 • KurskodTEK635
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Dugga 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2020 fm M
 • 25 Aug 2020 em J
0218 Övning 1 hp
Betygsskala: TH
1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0318 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursdeltagarna förväntas besitta en grundläggande förståelse för entreprenörskap och innovation management.

Syfte

Syftet med kursen är att bredda studenternas redan existerande kunskap om innovation och entreprenörskap, genom att ställa denna kunskap i relation till samhällsförändring. Således diskuterar kursen huruvida samtida samhällsutmaningar kan mötas med hjälp av innovation och entreprenörskap. Kursen ger studenterna verktyg för att analysera och kritiskt utvärdera socialt innovativa och entreprenöriella initiativ, samt erbjuder en möjlighet att diskutera och utveckla egna initiativ på inom området.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa förståelse för och diskutera olika sätt på vilka entreprenörskap är sammanflikat med samhällsförändring.
 • Visa förståelse för och diskutera entreprenörskapets roll i den samtida samhällsförändringen.
 • Visa förståelse för och diskutera olika föreställningar om social innovation och socialt entreprenörskap.
 • Visa förståelse för och diskutera hur social innovation uppstår, och hur sådan kan främjas.
 • Visa förståelse för hur socialt orienterade entreprenörer arbetar med organisation, finansiering, konceptutveckling och uppskalning.

Innehåll

Kursen kommer att ge en möjlighet för studenter att bredda sina kunskaper om innovation och entreprenörskap, och samtidigt erhålla verktyg och kunskaper för att utveckla socialt innovativa och entreprenöriella initiativ.

Organisation

Innehållet i kursen arrangeras i fyra moduler:
 • Introduktion och nyckelbegrepp: Hur är entreprenörskap sammankopplat med samhällsförändring? Vad är social innovation och socialt entreprenörskap?
 • Entreprenören som vår tids samhällsomvälvare: Hur omformar några av Silicon Valleys främsta entreprenörer vår värld?
 • Behovet av social innovation och entreprenörskap: Varför har dessa begrepp blivit aktuella? Vilka samhällsutmaningar förväntas mötas av social innovation och socialt entreprenörskap?
 • Socialt entreprenörskap: Hur löser en socialt inriktad entreprenör utmaningar kring organisation, finansiering, konceptutveckling och uppskalning?

Litteratur

Presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsätts individuellt i förhållande till skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, fallstudiediskussioner och dugga, enligt beskrivning i kurs-pm.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-08 3,0 hp, 0118]