Kursplan för Mätteknik med miljöinriktning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-12-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental measurement techniques
 • KurskodRRY075
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50138
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 02 Jun 2020 fm J
 • 25 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ERR195 Mätteknik med miljöinriktning

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Elektrisk mätteknik och någon miljöteknisk grundkurs.

Syfte

Kursens mål är att ge allmänkunskap om dagens miljöproblem samt behovet av mätningar. Grundlig kunskap om flera olika mättekniker och mätstrategier för föreningar i luft och vatten skall också läras ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ge exempel på flera olika miljöproblem
Beskriva processerna bakom ozonförluster i stratosfären
Ange de nödvändiga villkoren för att polär ozonnedbrytning ska ske
Beskriva de fysikaliska processer bakom växthuseffekten samt ge exempel av olika återkopplingsprocesser båda positiva och negativa
Beskriva några av problemen med luftföroreningar i städer
Ge exempel på olika mättekniker för föreningar i atmosfären
Beskriva hur ljus absorberas och sprids i atmosfären
Beskriva hur olika optiska och mikrovågs instrument fungerar til ex.
 • Beräkna våglängdsupplösning hos en Fourier transformspektrometer
 • Beräkna mellanfrekvenserna i en heterodyn mikrovågsradiometer
 • Hur kalibrering av en mikrovågsradiometer går till 
Beskriv hur geofysisk information härleds från spektral mätningar från olika instrument
Använda Beer-Lambert lagen för att beräkna absorption av ljus hos olika föreningar samt härleda mängden av ett ämne given absorptansen
Tillämpa "minsta kvadrat" metoden för att härleda en föreningskoncentration från spektral mätningar.

Innehåll

Introdukion till miljöproblemen -ozonproblematiken, klimatfrågan, luftföroreningar

Grundlägande fysikaliska principer spektra, linjeformer, strålningstransport, mätgeometrier

Spektrometer och instrument för mikrovåg infrarött och synligt ljus

 • Mikrovåg- och heterodynmättekniken men applikationer
 • DOAS och FTIR mätningar och tillämpningar
 • LIDAR tekniker och DIAL metoden

Härledning av geofysiska parameter från spektrala mätningar (minsta kvadratmetoden)

Organisation

Kursen består av ca 20 föreläsningar, 2 laborationer och ett flertal övningar.

Litteratur

Kursmaterialet är utvecklat och insamlat av lärarna. Extra läsmateriell  kommer att finnas på kursens webbsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygssättningen sker genom skriftlig tentamen
Inlämningsuppgifter och labredovisningar måste vara godkända.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-12-20: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-12-20: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [2020-06-02 7,5 hp, 0107] Inställt