Kursplan för Produktionssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction systems
 • KurskodPPU160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2019 em M
 • 09 Jan 2020 fm SB
 • 28 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma förkunskaper gäller som för Chalmers masterprogram i Produktionsutveckling (MPPEN).

Syfte

Studenter från Chalmers masterprogram i Produktionsutveckling måste ha uppnått tillräcklig kunskapsnivå och analytisk förmåga för att på ett professionellt sätt kunna konceptualisera, utveckla och förbättra produktionssystem med tonvikt på hållbarhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenten kunna:
LM1. Jämföra viktiga paradigm och utvecklingssteg i produktionssystemets historia.
LM2. Beskriva och förklara funktionen hos de viktigaste delarna av ett produktionssystem, samt hur delarna kan integreras under produktionssystemets utveckling
LM3. Beskriva minst en strukturerad metod för ett produktionssystems utveckling och diskutera hur en sådan metod bör tillämpas i organisationer och utvecklingsprojekt
LM4. Bedöma miljöpåverkan av ett produktionssystem och diskutera relationen mellan produktionssystemets design och hållbarhetsprestanda.
LM5. Analysera och optimera automationsnivån (LoA) i ett produktionssystem med tanke på såväl fysiska som kognitiva aspekter.
LM6. Designa och utveckla högeffektiva produktionsflöden, med avseende på kapacitet, produktivitet, tillförlitlighet och kostnader.
LM7. Beskriva en flera ingenjörsverktyg för utveckling av produktionssystem samt tillämpa verktyg för linjebalansering och beredning av produktionssekvens.
LM8. Beskriva grunderna i innovationsteori och relatera deras tillämpning till produktionsinnovation och utveckling av produktionssystem.

Innehåll

Kursen täcker följande områden
- Produktionssystemets historia och utvecklingen av olika produktionsparadigm
- Den digitala omvandlingsprocessen som pågår i modern produktion
- Innovationsteori och produktionsinnovation
- Produktionsstrategi och grundläggande delar av produktionssystem
- Systematiska metoder för utveckling av produktionssystem
- Livscykelanalys i produktionssystem
- Automationsnivåer i ett produktionssystem
- Analytiska och virtuella verktyg för konceptualisering, utformning och optimering av produktionssystem

Organisation

Studenterna kommer att lära sig kursinnehållet med hjälp av problembaserad pedagogik som stöds av föreläsningar. Detta uppnås genom föreläsare från näringslivet och akademin världen, fabriksbesök och analyser, samt laboratoriebaserad utbildning i ingenjörsverktyg. Utvärderingen av lärmålen genomförs med hjälp av tre uppgifter under kursens gång: rapport och seminarium från fabriksbesöken, korta skriftliga tester, rapporter i samband med laborationerna, sant slutligen en tentamen.

Litteratur

Kursbok
Vetenskapliga publikationer
Föreläsningsmaterial

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationsskalan är: Underkänd, 3, 4 och 5

Slutbetyget omfattar de studerandes prestationer på tre bedömningsuppgifter
(alla uppgifter måste vara individuellt godkända för att bli godkänd på kursen):
- Tentamen
- Betygssatt rapport och seminarium från fabriksbesök
- Betygssatta rapporter från laborationer.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-12-18: Plats Plats ändrat från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-01-09 7,5 hp, 0111]
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-01-09 7,5 hp, 0111]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-26 7,5 hp, 0111]