Kursplan för Linear mixed models for longitudinal data

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear mixed models for longitudinal data
 • KurskodMVE210
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. Kurstillfället ges enligt plan vartannat år. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20128
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Ziad Taib

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Students are expected to be familiar with basic statistical inference and to have taken some course in regression and analysis of variance, like Linear statistical models.

Syfte

This course is an introduction to the area of mixed models which has become a necessary tool for treating real life situations with e.g. random effects, correlated observations and missing data. The emphasis is on longitudinal data and on how to use SAS and R to analyse mixed models.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda mixade modeller
 • känna igen vanliga undersökningstyper och modeller med longitudinella data eller på annat sätt korrelerade observationer
 • genomföra en lämplig statistisk analys av modeller som behandlas i kursen med hjälp av standardprogramvara

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till området för mixade modeller som har blivit ett nödvändigt verktyg för behandling av verkliga situationer med t.ex. slumpmässiga effekter, korrelerade observationer och saknade uppgifter. Tyngdpunkten ligger på longitudinella data och hur man använder SAS och R för att analysera mixade modeller.

Huvudämnen: Utforskande dataanalys, Bedömning av marginalmodell, Slutledning för marginalmodell, Slutledning för slumpmässiga effekter, Anpassa linjära mixade modeller med SAS, Allmänna riktlinjer för modellering , Utforska seriell korrelation, Lokalt påverkan för den linjära mixade modellen,Heterogenitetsmodellen, Villkorade linjära mixade modeller, Utforska ofullständiga data, Samtidig modellering av mätningar och avsaknad, Enkla metoder för saknad data, Urvalsmodeller, Mönsterblandningsmodeller, Känslighetsanalys för urvalsmodeller, Känslighetsanalys för modeller, Hur mycket kan man ignorera slumpvis avsaknad?, Väntevärde- och maximerings-algoritmen, Designöverväganden, Fallstudier


Organisation

Föreläsningar och datorlaborationer.

Litteratur

Linear Mixed Models for Longitudinal Data Series: Springer Series in Statistics by Verbeke, Geert, Molenberghs, Geert and handouts.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemuppgifter och skriftlig tentamen.