Kursplan för Fartygs befraktning, operation och ship management

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-03-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChartering, operation and ship management
 • KurskodLNC352
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81111
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Dugga, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
0217 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

  Examinator

  • Anna Hedén

  Ersätter

  • LNC350 Befraktning
  • LNC351 Fartygs befraktning, operation och ship management

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  LNC342 Sjöfartens marknader
  MMS021 Fartygsoperationer ur ett ombordperspektiv
  MMS090 Lasthantering och farligt gods

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenten skall lära sig de färdigheter som krävs för effektiv befraktning, operation och ship management av fartyg.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Skriva företags-policy för arbetet med hälsa, säkerhet, kvalitet och hållbar utveckling så dessa uppfyller såväl lagstiftning, riktlinjer och bidrar till de globala utvecklingsmålen 3.5 och 3.8.
  - Korrekt använda termer, befraktningsformer och kostnadsfördelning.
  - Tolka de klausuler i certepartiet som påverkar genomförandet av resan (laycan, liggetider, Notice Of Readiness osv) både vid tidscerteparti och resecerteparti.
  - Beräkna reseresultat. Jämföra olika reseförslag och analysera för- och efterkalkyl. 
  - Operera fartyget (bunkerplanering, reseinstruktioner, fakturering osv) samt relatera detta till reseresultat. 
  - Beräkna liggetid och demurrage för torrlast & tank baserat på relevanta klausuler i certepartiet.
  - Förklara shipmanagement organisation och funktioner delar baserat på Shipman.

  I grupparbetets avslutande simulering tränas och förstärks färdigheter i att samarbeta, fördela arbetet och att agera genom följande lärandemål:
  - Frakta och operera fartyg (förhandla, nominera agenter, beställa bunker, beräkna eta/ets)

  Innehåll

  Befraktning
  - Resebefraktning och tidsbefraktning
  - Resekalkylering 
  - Förhandling
  - Certepartier

  Operation
  - Bunkerplanering.
  - Reseinstruktioner, fakturering.
  - Liggetidsberäkningar.
  - Reseresultat 

  Ship management
  - Ship management-funktioner
  - Insourcing/outsourcing
  - Policy (Safety, health, environment, quality)

  Organisation

  1) Föreläsningar
  2) Projekt 
  3) Duggor (se examination) 

  Litteratur

  Kommersiella Sjöfartsavtal, Rolf Ihre, Jure förlag. 
  ISBN: 978-91-7223-641-7

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom fyra duggor (4,5 hp) och ett projekt med tillhörande simulering (3 hp). Slutbetyg i kursen bestäms genom att betygen för duggorna sammanvägs. Samtliga duggor liksom projektet med tillhörande simulering måste vara godkända innan slutbetyg sätts. Om en student inte får godkänt resultat (minst 50 % rätt) på en dugga måste studenten istället skriva en större dugga, motsvarande en tentamen, som täcker in hela kursinnehållet.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2019-03-09: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Tentaadm
    [0117 Dugga 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
   • 2019-03-09: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Tentaadm
    [0117 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination