Kursplan för Materialval- och tillverkningsmetoder

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial selections and manufacturing techniques
 • KurskodLMS588
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 04 Jun 2020 em L
 • 11 Okt 2019 em L
 • 25 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i mekanik.

Syfte

Kursen skall ge en grundläggande färdighet i materialval samt en viss förståelse för hur materialegenskaper förändras vid olika tillverkningsprocesser. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för plastisk formning och skärande bearbetning av metaller.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara bakgrunden och utvärdera de vanligaste mekaniska egenskaperna.
 • Redogöra för grunderna i de vanligaste tillverkningsmetoderna (skärande bearbetning, plastisk formning, fogning, bockning,...)
 • Genomföra enklare materialvalsuppgifter.
 • Redogöra för uppbyggnad av standardblad och förstå bakgrunden till de egenskaper som finns här.
 • Beskriva hur val av material och tillverkningsprocess påverkar en hållbar utveckling (använda databasen "Eco Audit").

Innehåll

Kursen är upplagd på ett konventionellt sätt med föreläsningar och övningar enligt följande grova indelning: Konstruktionsmaterial, metalliska och polymera (3 v), tillverkningsteknologi (2 v), materialval (2 v).

Under kursens gång kommer samverkan mellan konstruktionsfaserna och typen av materialdata som krävs. Övning med tillgång till materialdatabaser kommer att blandas med enklare manuella metoder. En inlämningsuppgift utdelas i början av kursen. Denna uppgift skall knyta an till de kunskaper som inhämtas från övriga konstruktionsämnen och spegla hur en konstruktör arbetar med hållfasthet, tillverkningsmetoder och materialegenskaper.

Organisation

Kursen genomförs på ett konventionellt sätt med föreläsningar, övningar och eget arbete. I kusen genomförs ett litet projektarbete, en produkt tilldelas en grupp som därefter analyserar materialval och tillverkningsprocessval. Till hjälp finns en material och process databas till studenterans förfogande.

Litteratur

M. Ashby, H. Sherchliff, D. Cebon: Materials: Engineering, Science, Processing and Design, 2007

Examination inklusive obligatoriska moment

Konventionell tentamen med betygskala 3, 4, 5 för godkända färdigheter.