Kursplan för Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial and management accounting
 • KurskodLBT431
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88111
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 16 Jan 2020 fm M
 • 06 Apr 2020 fm DIST
 • 27 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • LBT430 Financial Management

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall ha en god förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrning i en organisation inklusive finansiella rapporter. Syftet är också att studenten i sin yrkesutövning skall ha förmågan att konstruktivt deltaga i diskussioner om ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt att på ett professionellt sätt deltaga i kontrollen och styrningen av en organisation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Applicera centrala begrepp inom ekonomi och verksamhetsstyrning, samt hur extern redovisning kan relateras till projekt och projektbaserade organisationer
 • Syntetisera syftet med kontroll och styrning och hur detta införs i en organisation
 • Utvärdera skillnaden mellan extern och intern redovisning
 • Analysera kopplingen mellan resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Utvärdera nyckeltal och hur dessa kan beräknas
 • Syntetisera hur strategier kan implementeras genom traditionella och modernare ekonomistyrningsmodeller
 • Utvärdera och rättfärdiga processerna där projekt väljs och finansieras
 • Utvärdera och fastställa resultatavräkning

Innehåll

 • Den externa redovisningens och ekonomi- och verksamhetsstyrningens påverkan på resursfördelning, prestationsmätning, kostnadsfördelning, samt kostnadskontroll
 • Verksamhetsstyrning och kontroll
 • Investeringar och investeringsbedömning
 • Finansiering
 • Resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Finansiella mål och nyckeltal
 • Kostnadsfördelning
 • Uppställande av budgetar
 • Resultatavräkning

Organisation

Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar, övningar, seminarier och interaktiva workshops. Föreläsningar används för att gå igenom kursens olika ämnesdelar. På föreläsningarna introduceras också ett antal fallstudiebaserade övningar som vidare bearbetas i mindre grupper. Syftet med dessa övningar är att bidra till en djupare förståelse av stoff som diskuteras på föreläsningarna. Övningar, seminarier och workshops kommer att fokusera på att fördjupa studentens förståelse genom tillämpning av metoder och tekniker som diskuteras på föreläsningarna

Litteratur

Accounting for Business, 2ed by Peter Scott, Oxford university press

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två projektuppgifter och en skriftlig tentamen. 

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av annbe
   [2020-01-16 7,5 hp, 0107]