Kursplan för Galenisk farmaci, projektarbete

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPharmaceutics, project
 • KurskodKBT080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFARGU
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp
  0206 Dugga 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

    Examinator

    Behörighet

    Information saknas

    Särskild behörighet

    För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
    Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    KEM010 och KEM020 alternativt KER110, KER120 och KER130 eller motsvarande. KBT210 alternativt KBT045 eller motsvarande.

    Syfte

    Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper och färdigheter i att driva ett läkemedelsprojekt från projektidé, via planering till färdig formulering.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Studenten skall utifrån givna förutsättningar kunna planera och genomföra tillverkningen av ett läkemedel. Mer specifikt skall studenten kunna: - kunna ta fram relevanta projektdokument som kravspecifikation, projektplan, detaljplan, mötesprotokoll och projektrapport - kunna reflektera över och planera projektets genomförande - förstå och använda kemiska analysmetoder som UV-spektroskopi och kromatografi - känna till grunderna för patentering och experimentell design - erhållit en bättre förståelse för projektarbetets olika faser och utmaningar - planera och utföra galeniskt arbete genom att tillverka några olika beredningsformer

    Innehåll

    - projektmetodik - utarbeta projektplan och tillverkningsdokument - tillverka läkemedelsberedning - karaktärisera läkemedelsberedning med avseende på t ex frisättning - skriftlig och muntlig redovisning - farmaceutisk metodik som försöksplanering, spektroskopi, kromatografi samt hantering av intellektuell egendom (patent, know-how etc)

    Organisation

    Föreläsningar, laborationer, muntlig och skriftlig framställning av projektdokument. Laborationerna, framtagandet av projektdokument samt den muntliga och skriftliga framställningen av dokument är obligatotiska. Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering vars resultat efter sammanställning diskuteras av berörda studenter och lärare. Det åtgärdsprotokoll som då upprättas redovisas för studenterna på nästkommande kurs.

    Litteratur

    Arbeta i projekt - en introduktion, Sven Eklund, Studentlitteratur, Lund 2002. Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medcines. (4th Ed. M E Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2012. ISBN 9780702042911. Utformning av läkemedel. Staffan Castensson (red), Apoteket AB, Stockholm 2000. Laborationshandledningar Utdelat stencilmaterial

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Skriftlig och muntlig redovisning av projektet, samt skriftlig redovisning av genomgångna färdigheter inom det farmaceutiska området.  Alla redovisningstillfällen och laborationer är obligatoriska. För betyget godkänd (G) krävs godkänd skriftlig och muntlig redovisning, samt att man deltagit aktivt i projektet.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurs:
     • 2019-08-21: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
      Kursen är nedlagd