Kursplan för Seminarier inom komplexa system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComplex systems seminar
 • KurskodFFR141
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt, del A 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0208 Projekt, del B 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • FFR140 Complex systems seminar

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen endast för programmets studenter

Syfte

Denna seminariekurs går över hela första året. Kursen består i att studenterna (a) hittar ett ämne inom området komplexa system; (b) förbereder ett föredrag på cirka 20 minuter kring detta tema; (c) agerar granskare genom att två och två delta i en generalrepetition och ge feedback till presentatören; (d) deltar i diskussioner efter föredragen. Utöver detta ges seminarier av forskare (på avdelningen och inbjudna) samt experter i presentationsteknik och andra relevanta ämnen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall förbättra sin förmåga att förbereda och ge presentationer samt få en bred överblick över området komplexa system. Studenten ska också tränas i att göra etiska övervägningar relevanta inom området komplexa system och dess tillämpningar.

Innehåll

Kursen syftar att ge studenter övning i muntliga presentation av vetenskapliga ämnen, övning i att söka efter vetenskaplig information och tillfälle att diskutera pågående projekt med fakultet och andra studenter.

Organisation

Kursen spänner over hela första året på magisterprogrammet i komplexa adaptiva system. Studenterna delas in i grupper om 2-4 personer som jobbar tillsammans under hela kursen. Under den inledande fasen i kursen skriver grupperna en one-pager på temat "detta ska man tänka på när man förbereder och håller en presentation". Efter detta organiseras varje kurstillfälle som en mini-workshjop som hålls av en av grupperna med 2-4 presentationer på ett tema som gruppen valt. I varje workshop ska etiska överväganden inga, antingen integrerats föredragen eller som ett eget föredrag efter de vetenskapliga. Halva kurstillfället ägnas år diskussion och frågor. Efter varje presentation diskuterar kursledaren tillsammans med presentatörerna och ger feedback på deras presentationer.

Litteratur

Litteraturen beror på vilka ämnen som studenterna väljer för sina presentationer.

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig presentation av föredragen. Aktivt deltagande i gruppen, vid skrivandet av one-pager, förberedelser och leverans av workshop och i diskussioner efter presentationer av andra grupper. Obligatorisk närvaro (>80%) på kurstillfällena.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-05-14: Block Block A tillagt av examinator
   [Kurstillfälle 1]